Prejsť na obsah

Vladimír Wagner

Zakladateľská, všestranná osobnosť slovenskej umenovedy. Svojou fundovanou a a vedecky podloženou formuláciou odboru, zasiahol priamo do jeho rozvoja už od prvopočiatkov …

Václav Mencl a Dobroslava Menclová

Pre oblasť pamiatkovej starostlivosti na Slovensku je dodnes najzávažnejším prínosom priekopnícke dielo manželov Menclovcov …

Alžbeta Gunterová – Mayerová

Do kultúrneho života Slovenska vstúpila začiatkom 30-tych rokov. V roku 1931 začína pracovať ako kustód v Mestskom múzeu Bratislava, kde sa zaslúžila o prvé umenovedné spracovanie zbierok …

Vendelín Jankovič

Rozsiahle celoživotné dielo z oblasti slovenskej histórie a kultúry, radí V. Jankoviča k najvýznamnejším osobnostiam zakladateľskej generácie pracovníkov pamiatkovej starostlivosti na Slovensku …

Blanka Kovačovičová – Puškárová

K zakladateľskej generácii odborných pracovníkov pamiatkovej starostlivosti na Slovensku patrí aj Blanka Puškárová, ktorá po absolvovaní štúdia dejín umenia a národopisu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského …

Mária Kosová – Kolečányi

Jedna zo zakladateľských osobností folkloristiky na Slovensku, erudovaná vedkyňa známa aj v pamiatkárskej obci Slovenska, patrila k prvým pracovníkom Národopisného ústavu SAV (dnes Ústav etnológie SAV) …

Alexander Frický

Mgr. Alexader Frický, CSc., dlhoročný pracovník Pamiatkového ústavu, bol jedným zo zakladateľskej generácie profesionálnej a inštitucionálnej pamiatkovej starostlivosti na Slovensku …

Mária Mariániová

K pracovníkom, ktorých celý život je spätý s výskumom a reštaurovaním pamiatkového a muzeálneho fondu na Slovensku, patrí bezo sporu pani Mária Mariániová …

Mikuláš Štalmach

Jeden z nestorov reštaurátorského umenia na Slovensku sa narodil a žil v Liptovskom Mikuláši. Študoval na Akadémii výtvarných umení v Budapešti …

Eva Križanová

spojila svoj profesionálny život s prácou na záchrane nášho pamiatkového fondu, s prácou v Slovenskom pamiatkovom ústave, kde pracovala od svojho vstupu do praxe v roku 1952 …

Eva Ricottiová

sa narodila v rumunskom meste Targu Sacuesc 13. novembra 1929 ako Eva Palugyay. Stredoškolské vzdelanie nadobudla v Liptovskom Mikuláši, zmaturovala v roku 1950 …

Ilona Cónová

Narodila sa 19. 7. 1955 v Jindřichovom Hradci. Po skončení gymnázia sa s manželom a malým synom presťahovala do Bratislavy, kde žila a pracovala až do konca svojich dní …

Ladislav Šášky

historik umenia, pamiatkar, múzejník, cirkevný historik, pedagóg, bývalý riaditeľ Historického múzea Slovenského národného múzea, investičný pracovník na obnove národnej kultúrnej pamiatky Bratislavský hrad …

Ľudmila Husovská

patrila k výrazným predstaviteľkám silnej generácie pamiatkarov-výskumníkov, ktorá nastúpila na Slovenský ústav pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody (SÚPSOP) koncom 60. a začiatkom 70. rokov 20. stor. …

Mária Slováková

Ing. arch. Mária Slováková patrí k predstaviteľom generácie, ktorá od 60. rokov 20. storočia pôsobila priamo v regiónoch. …

Peter Maráky

etnograf, múzejník-pamiatkar, pedagóg, riaditeľ pamäťových inštitúcií, generálny riaditeľ sekcie kultúrneho dedičstva MK SR a šéfredaktor revue Pamiatky a múzeá …

Silvia Paulusová

sa narodila 18. septembra 1944 v Bratislave, kam sa presťahovali jej rodičia z Beckova. V mladosti sa S. Paulusová zaujímala o šport, hru na klavíri a výtvarné umenie …

Vladimír Kohút

študoval na Strednej priemyselnej škole stavebnej v Liptovskom Mikuláši (1963 – 1967) a na Stavebnej fakulte SVŠT v Bratislave (1967 – 1973). Začínal ako statik …

Ladislav Mlynka

začal svoju pracovnú kariéru na Slovenskom ústave pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody už v roku 1977, ešte ako študent Filozofickej fakulty Univerzity Komenského …

Dušan Tóth

bol dlhoročným vedúcim Oddelenia grafickej dokumentácie Pamiatkového úradu SR a jeho predchodcov. Oddelenie vybudoval a viedol až do roku 2015, keď sa dostal do „ôsmej dekády“, ako zvykol hovoriť, a odišiel zo zdravotných dôvodov do dôchodku …