Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Ochrana pamiatok
  3. Dejiny pamiatkovej starostlivosti
  4. Osobnosti pamiatkovej starostlivosti

Osobnosti pamiatkovej starostlivosti

Vladimír Wagner

Zakladateľská, všestranná osobnosť slovenskej umenovedy. Svojou fundovanou a a vedecky podloženou formuláciou odboru, zasiahol priamo do jeho rozvoja už od prvopočiatkov ...

Václav Mencl a Dobroslava Menclová

Pre oblasť pamiatkovej starostlivosti na Slovensku je dodnes najzávažnejším prínosom priekopnícke dielo manželov Menclovcov ...

Alžbeta Gunterová - Mayerová

Do kultúrneho života Slovenska vstúpila začiatkom 30-tych rokov. V roku 1931 začína pracovať ako kustód v Mestskom múzeu Bratislava, kde sa zaslúžila o prvé umenovedné spracovanie zbierok ...

Vendelín Jankovič

Rozsiahle celoživotné dielo z oblasti slovenskej histórie a kultúry, radí V. Jankoviča k najvýznamnejším osobnostiam zakladateľskej generácie pracovníkov pamiatkovej starostlivosti na Slovensku ...

Blanka Kovačovičová - Puškárová

K zakladateľskej generácii odborných pracovníkov pamiatkovej starostlivosti na Slovensku patrí aj Blanka Puškárová, ktorá po absolvovaní štúdia dejín umenia a národopisu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského ...

Mária Kosová – Kolečányi

Jedna zo zakladateľských osobností folkloristiky na Slovensku, erudovaná vedkyňa známa aj v pamiatkárskej obci Slovenska, patrila k prvým pracovníkom Národopisného ústavu SAV (dnes Ústav etnológie SAV) ...

Alexander Frický

Mgr. Alexader Frický, CSc., dlhoročný pracovník Pamiatkového ústavu, bol jedným zo zakladateľskej generácie profesionálnej a inštitucionálnej pamiatkovej starostlivosti na Slovensku ...

Mária Mariániová

K pracovníkom, ktorých celý život je spätý s výskumom a reštaurovaním pamiatkového a muzeálneho fondu na Slovensku, patrí bezo sporu pani Mária Mariániová ...

Mikuláš Štalmach

Jeden z nestorov reštaurátorského umenia na Slovensku sa narodil a žil v Liptovskom Mikuláši. Študoval na Akadémii výtvarných umení v Budapešti ...

Eva Križanová

spojila svoj profesionálny život s prácou na záchrane nášho pamiatkového fondu, s prácou v Slovenskom pamiatkovom ústave, kde pracovala od svojho vstupu do praxe v roku 1952 ...

Eva Ricottiová

sa narodila v rumunskom meste Targu Sacuesc 13. novembra 1929 ako Eva Palugyay. Stredoškolské vzdelanie nadobudla v Liptovskom Mikuláši, zmaturovala v roku 1950 ...

Ilona Cónová

Narodila sa 19. 7. 1955 v Jindřichovom Hradci. Po skončení gymnázia sa s manželom a malým synom presťahovala do Bratislavy, kde žila a pracovala až do konca svojich dní ...

Ladislav Šášky

historik umenia, pamiatkar, múzejník, cirkevný historik, pedagóg, bývalý riaditeľ Historického múzea Slovenského národného múzea, investičný pracovník na obnove národnej kultúrnej pamiatky Bratislavský hrad ...

Ľudmila Husovská

patrila k výrazným predstaviteľkám silnej generácie pamiatkarov-výskumníkov, ktorá nastúpila na Slovenský ústav pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody (SÚPSOP) koncom 60. a začiatkom 70. rokov 20. stor. ...

Mária Slováková

Ing. arch. Mária Slováková patrí k predstaviteľom generácie, ktorá od 60. rokov 20. storočia pôsobila priamo v regiónoch. ...

Peter Maráky

etnograf, múzejník-pamiatkar, pedagóg, riaditeľ pamäťových inštitúcií, generálny riaditeľ sekcie kultúrneho dedičstva MK SR a šéfredaktor revue Pamiatky a múzeá ...

Silvia Paulusová

sa narodila 18. septembra 1944 v Bratislave, kam sa presťahovali jej rodičia z Beckova. V mladosti sa S. Paulusová zaujímala o šport, hru na klavíri a výtvarné umenie ...

Vladimír Kohút

študoval na Strednej priemyselnej škole stavebnej v Liptovskom Mikuláši (1963 – 1967) a na Stavebnej fakulte SVŠT v Bratislave (1967 – 1973). Začínal ako statik ...

Ladislav Mlynka

začal svoju pracovnú kariéru na Slovenskom ústave pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody už v roku 1977, ešte ako študent Filozofickej fakulty Univerzity Komenského ...

Dušan Tóth

bol dlhoročným vedúcim Oddelenia grafickej dokumentácie Pamiatkového úradu SR a jeho predchodcov. Oddelenie vybudoval a viedol až do roku 2015, keď sa dostal do „ôsmej dekády“, ako zvykol hovoriť, a odišiel zo zdravotných dôvodov do dôchodku ...