Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Ochrana pamiatok
  3. Európske dedičstvo
  4. História značky Európske dedičstvo
  5. Predrománska cirkevná architektúra na Slovensku: Kostol sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch a Kostol sv. Juraja v Kostoľanoch

Predrománska cirkevná architektúra na Slovensku: Kostol sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch a Kostol sv. Juraja v Kostoľanoch

Obdobie 9. až začiatku 11. storočia na Slovensku je v znamení vzniku prvých historicky známych štátnych útvarov – Nitrianskeho kniežatstva, Veľkej Moravy a Uhorského štátu. Šírenie kresťanstva na ich území organizačne zavŕšil v karolínskom období vznik moravského arcibiskupstva na čele s Metodom v r. 870 a po roku 1000 uhorská cirkevná organizácia. Kostol sv. Margity v Kopčanoch a Kostol sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tríbečom sú prvé murované cirkevné stavby z tohto obdobia. Sú výnimočným dokladom stavebného typu európskej cirkevnej architektúry charakteristického pre 6. až začiatok 11. storočia, ako z hľadiska stavu zachovania, tak i použitých stavebných technológií a stavebných detailov. Výrazne prispievajú aj k poznaniu vývoja nástennej maľby od 9. do začiatku 11. storočia v stredoeurópskej oblasti.

Oba kostoly predstavujú symbol kresťanstva ako nadčasového a zjednocujúceho fenoménu, ktorý mal zásadný vplyv na dejiny a súčasnú tvár Európy. Dokladajú aj živé tradície kultu svätého Cyrila a Metoda, ktorí svojou misijnou činnosťou založenou na presadzovaní staroslovanského jazyka pre liturgický život v období ranného stredoveku, ovplyvnili široké územie strednej, južnej a východnej Európy.

Kostol sv. Margity v Kopčanoch

Kostol sa nachádza na juhozápadnom Slovensku v obci Kopčany, pri rieke Morave, na dnešných hraniciach s Českou republikou. Tento kostol je jediným, v hmote takmer kompletne zachovaným veľkomoravským kostolom. Je súčasťou Mikulčicko - Kopčianskej aglomerácie, ktorá patrila medzi hlavné centrá Veľkomoravskej ríše. Patrí k ústredným objektom archeologického náleziska s dokladmi pôvodnej, relatívne samostatnej sídliskovej jednotky. Kostol s cintorínom bol v 9. až 10. storočí centrálnou stavbou cirkevného okrsku na historickej ceste do mikulčického hradiska Valy o ktorom sa predpokladá, že mohol byť sídlom moravského arcibiskupa Metoda.

Kostol sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tríbečom

Obec Kostoľany pod Tríbečom spomínaná v Zoborskej listine z roku 1113 sa nachádza 20 km severovýchodne od Nitry, pôvodného sídla kniežaťa Pribinu. Kostol sv. Juraja pravdepodobne súvisí s benediktínskym kláštorom na nitrianskom Zobore. Od svojho vzniku najneskôr koncom 10.-prvej pol. 11. storočia slúži potrebám miestnej farnosti. V kostole sa zachovali unikátne nástenné maľby s mariánskym cyklom najneskôr z konca 10.-prvej pol. 11. storočia. Kostol bol v 13. storočí predĺžený o prístavbu s emporou a vybavený gotickým liturgickým zariadením. Dnes je unikátnou expozíciou predrománskej nástennej maľby na Slovensku.

Autori textu: Peter Baxa, Ľubica Pinčíková