Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Ochrana pamiatok
  3. Európske dedičstvo
  4. Stredoveké nástenné maľby na Gemeri a v Malohonte

Stredoveké nástenné maľby na Gemeri a v Malohonte

Stredoveké nástenné maľby na Gemeri a v Malohonte sa 28. apríla 2022 stali jednou z dvanástich lokalít, ktorým Európska komisia udelila prestížne ocenenie Značka Európske dedičstvo (European Heritage Label). Lokalita bola zaradená do výnimočnej spoločnosti pamiatok celoeurópskeho významu ako svedectvo o bohatej ekonomickej a kultúrnej výmene medzi európskymi krajinami neskorého stredoveku a zároveň symbol európskeho umenia ako spoločného jazyka zrozumiteľného pre všetkých ľudí, bez rozdielu spoločenského postavenia či národnosti.

Po transformácii značky v roku 2011 na oficiálnu akciu Európskej únie, s čím sa okrem väčšej prestíže spojili aj vyššie nároky kladené na kandidátske lokality, sú Stredoveké nástenné maľby na Gemeri a v Malohonte prvou slovenskou lokalitou, ktorá splnila nové, prísnejšie výberové kritériá, úspešne prešla náročným hodnotiacim procesom a bola Európskou komisiou oficiálne zaradená medzi laureátov Značky Európske dedičstvo.

Ocenenú lokalitu Stredoveké nástenné maľby na Gemeri a v Malohonte tvorí súbor 12 ranogotických kostolov s unikátne zachovanou kolekciou gotických sakrálnych malieb vytvorených (prevažne) technikou talianskej fresky:

Rimavský okruh – Evanjelický a. v. kostol Rimavská Baňa, Evanjelický a. v. kostol Rimavské Brezovo, Evanjelický a. v. kostol Kyjatice, Evanjelický a. v. kostol Kraskovo

Jelšavský okruh – Kostol Zvestovania Panne Márii Chyžné, Evanjelický a. v. kostol Kameňany, Kostol Najsvätejšej Trojice Rákoš, Rotunda sv. Margity Antiochijskej Šivetice

Štítnický okruh – Evanjelický a. v. Koceľovce, Evanjelický a. v. kostol Ochtiná, Reformovaný kostol Plešivec, Evanjelický a. v. kostol Štítnik

Ako sa uvádza v odôvodnení nominácie na udelenie značky, technika talianskej fresky sa za Alpami okrem Uhorska vyskytuje len veľmi zriedkavo. Nástenné maľby Gemera a Malohontu dokladajú jej rozšírenie aj v zaalpských regiónoch ako symbol internacionálneho charakteru európskeho umenia a živých kultúrnych kontaktov naprieč Európou, ktoré sa s mimoriadnou intenzitou začínajú rozvíjať v období gotiky.

Obdobie vzniku nástenných malieb na Gemeri a v Malohonte (14. – 15. stor.) sa zhoduje s obdobím stredovekej konjunktúry gemerského rudného baníctva a maximálneho vplyvu reprezentantov gemerskej šľachty na uhorskom kráľovskom dvore panovníkov z rodu Anjou a z rodu Luxemburských. Svojou intaktnosťou a koncentráciou na malom území predstavujú nástenné maľby, ktoré vznikli pod dokázateľným vplyvom talianskeho umenia, výnimočný umelecký fenomén v celoeurópskom kontexte. Vďaka mimoriadnej pestrosti vizuálneho jazyka, ikonografickej rozmanitosti a vysokej umeleckej kvalite dokážu výnimočným spôsobom sprostredkovať komplexnú predstavu o tejto dôležitej vetve vývoja európskeho umenia.

Nominačný projekt a dnešné úspešné zaradenie medzi lokality Európskeho dedičstva sú výsledkom mnohostrannej spolupráce vychádzajúcej z Memoranda, ktoré v roku 2020 podpísali Banskobystrický a Košický samosprávny kraj, Oblastná organizácia cestovného ruchu Gemer, združenie Gotická cesta, a Cirkevný zbor ECAV Rimavské Brezovo ako oficiálny predkladateľ nominácie zastupujúci všetkých jej 12 súčastí. Hlavným spracovateľom nominácie bol Banskobystrický samosprávny kraj, odbornú spoluprácu a konzultácie poskytli všetci signatári memoranda, viaceré odborné inštitúcie a akademické pracoviská, ako aj krajské pamiatkové úrady v Banskej Bystrici a Košiciach a Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, ktorý je národným koordinátorom pre Značku Európske dedičstvo na území Slovenska.

Viac o lokalite a 12 kostoloch, ktoré je tvoria si môžete prečítať na gotickacesta.sk.