Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Ochrana pamiatok
  3. Európske dedičstvo
  4. História značky Európske dedičstvo
  5. Mohyla a rodný dom generála Milana Rastislava Štefánika na Bradle

Mohyla a rodný dom generála Milana Rastislava Štefánika na Bradle

Mohyla na Bradle a rodný dom v Košariskách predstavujú symbol života a diela osobnosti francúzskeho generála Dr. Milana Rastislava Štefánika.

M. R. Štefánik (*21.7.1880 v Košariskách, ┼ 4.5.1919) bol politik, astronóm, vojenský letec vedec a vojak európskeho formátu, ideový tvorca a veliteľ česko-slovenských légií, ktorý stál pri zrode našej novodobej štátnosti samostatnej Československej republiky.

Bol to človek, ktorý svojou obdivuhodnou diplomaciou vplýval na európsku politiku. S myšlienkami, názormi a činmi ho môžeme považovať za prvého „Európana“. Predpokladal, že nastane harmónia národov v Európe, čo nazýval „europeizácia“. Rovnako však bol oddaný aj svojmu národu. Svoju lásku k nemu zhrnul do hesla, podľa ktorého sa snažil žiť: „Veriť, milovať, pracovať“.

Rodným domom M. R. Štefánika je bývalá evanjelická fara v Košariskách. Dnes je tu umiestnené Múzeum M. R. Štefánika. Ide o memoriálne múzeum, ktoré prostredníctvom svojej expozície podáva komplexný pohľad na Štefánikovu osobnosť.

Mohyla na Bradle bola slávnostne odhalená 23.septembra 1928. Autorom je architekt Dušan Jurkovič. Mohyla spája miesto hrobu a pomník v jedno. Je to ojedinelá pamiatka európskej veľkosti, predstavuje symbol lásky, úcty a vďačnosti národa Slovákov a Čechov k tejto veľkej osobnosti Európy.

Štefánikov odkaz je súčasťou demokratického dedičstva, ktorým sme prispeli k budovaniu modernej Európy.

Text: Ľubica Pinčíková