Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Ochrana pamiatok
  3. Európske dedičstvo
  4. História značky Európske dedičstvo
  5. Kremnická mincovňa

Kremnická mincovňa

Kremnická mincovňa je jedným z najstarších nepretržite vyrábajúcich výrobných podnikov nielen v Európe, ale aj na svete. V Kremnici sa takmer sedem storočí nepretržite vyrábajú minciarske produkty, ktoré patrili a aj dnes patria medzi špičku vo svete (od roku 1329). Kremnická mincovňa je od roku 1955 chránená ako národná kultúrna pamiatka.

Ako bolo potvrdené v archívnych dokumentoch, v týchto priestoroch prevádzka a s tým súvisiace činnosti k výrobe minci a medailí, existuje a je písomne potvrdená na tomto mieste už viac ako 560 rokov. K unikátnym hodnotám mincovne patrí aj jej archív, v ktorom sú zachované dokumenty o činnosti mincovne od roku 1630 , čo je najstarší „ podnikový“ archív historickej výrobnej prevádzky – závodu nielen u nás a pravdepodobne aj v strednej Európe.

Uhorský kráľ Karol Róbert z Anjou v roku 1328 povýšil Kremnicu z osady, ktorá vyrástla okolo bohatých nálezísk zlata, na slobodné kráľovské mesto a zároveň jej pridelil privilégium na prevádzkovanie mincovne. Prvými vyrazenými mincami v kremnickej mincovni boli strieborné groše, pravdepodobne v r. 1329. Postupom času sa tu vyrábali mince pre rôzne menové sústavy. Zo začiatku to boli mince zo striebra a zlata, neskôr aj z iných kovov (toliare, dukáty, groše a i.).

Obdobie najväčšej slávy kremnickej mincovne sprevádzalo používanie vretenového raziaceho stroja - balanciéra. Toto zariadenie zaviedol v Kremnici známy technik, rytec a medailér švédskeho pôvodu, Daniel Warou v roku 1710. Na takomto stroji bolo možné raziť mince na tzv. moderný spôsob, ktorý sa používa dodnes. Kremnica sa tak stala prvým miestom použitia balanciéra na razbu mincí v strednej Európe. Podľa kremnického vzoru začali túto techniku používať aj mincovne vo Viedni a v Prahe.

V roku 1986 sa dokončil nový závod, do ktorého sa presunula výroba mincí. V pôvodnej budove ostala produkcia medailí. Do začiatku 90. rokov minulého storočia bola mincovňa v Kremnici jediným výrobcom mincového obeživa pre Československo. Od prvého januára 1993 plnila túto úlohu pre nezáviskú Slovenskú republiku. V závere roka 2008 vyrazila táto mincovňa aj nové slovenské euromince.

Kremnická mincovňa je dnes stelesnením symbiózy minulosti a prítomnosti, mesta a podniku. Je výrobným podnikom a zároveň stánkom kultúry a umenia, symbolom štátnej zvrchovanosti. Tento objekt zohráva kľúčovú úlohu v chápaní európskej historie a kultúry, má medzinárodný rozmer a prispieva k vytváraniu európskej identity.

Adresa :
Mincovňa Kremnica, štátny podnik
Štefánikovo námestie 25/24
967 15 Kremnica
http://www.mint.sk

Ľubica Pinčíková