Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

 1. Portál
 2. Aktuality
 3. Detail

Vyšiel štvrtý zväzok Dejín európskej architektúry

MENCL, Václav. Dějiny evropské architektury IV.
Praha : Národní památkový ústav; Pamiatkový úrad SR, 2023. 512 s.

ISBN 978-80-88339-04-5 (celok), ISBN 978-80-88339-15-1 (4. diel)

Po predchádzajúcich troch zväzkoch publikácie Dějiny evropské architektury od Václava Mencla, venovaných umeniu starovekých ríší, antickému svetu a stredovekému umeniu európskeho západu (9. – 12. stor.), vyšiel v decembri 2023 už jej štvrtý diel, zameraný ťažiskovo na vývoj gotickej architektúry Európy (polovica 12. – začiatok 16. stor.).

Nejde o podrobný popis historického vývoja jednotlivých stavieb, ale o výklad gotiky v súvislostiach so stredovekou vierou a filozofiou. Mencl rozoznáva tri vývojové stupne gotiky: predklasický (riešenie základných tektonických problémov), klasický (zjednotenie hmotného tela stavby, ktorej články sú vodítkom metafyzickej energie) a poklasický (stupňovanie dimenzie pomocou prídavných tvarov). Autor sa venuje aj hodnoteniu tvorby Petra Parléřa a jeho vplyvu na neskorú gotiku a dielu Benedikta Rejta na Pražskom hrade.

Kniha je rozdelená do troch hlavných kapitol:

 1. Katedrála ako perzonifikácia scholastických špekulácií, Expresionizmus nemeckej ľudovej mystiky, Opozícia na juhu Francúzska (1140 – 1350),
 2. Prvé prejavy krízy, Podunajská reforma katedrály a humanistická skepsa v Čechách (14. stor.),
 3. Neskorá gotika podunajských obchodných miest „Docta ignorantia“ Mikuláša Kusánského, Deštrukcia gotickej tektonickej sústavy (15. stor.).

  Tak, ako v predchádzajúcich dielach Menclových Dejín európskej architektúry, je pôvodný text autora, ktorý vznikol približne pred päťdesiatimi rokmi, doplnený poznámkami a odkazmi na novšiu literatúru (najdôležitejšie tituly, odlišné datovanie architektonických diel či niektoré nové názory, doplnené stručnou históriou stavieb, ktorej znalosť Mencl predpokladá). Text publikácie dopĺňajú pôvodné Menclove fotografie, pokiaľ však neboli nájdené, sú použité snímky iných autorov, ktoré sú doložené kresbami.

  Publikáciu zostavila Helena Soukupová, NPÚ, 2023, za PÚ SR odborne spolupracovala Ľubica Pinčíková.

   FOTO: J. Sipöcz