Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Ochrana pamiatok
  3. Pamiatkový fond
  4. Pamiatkový fond - štatistiky

Pamiatkový fond - štatistiky

Vývoj a stav pamiatkového fondu - konkrétne nehnuteľných kultúrnych pamiatok - môžeme sledovať podľa nasledovných kritérií:

  • stavebno-technický stav pamiatok,
  • vlastníctvo - vlastnícka forma,
  • prírastok a úbytok národných kultúrnych pamiatok a pamiatkových objektov
  • územné rozdelenie (kraje, okresy, mestá, obce a katastre),
  • druhové určenie (architektúra, ľudová architektúra, archeológia, historická zeleň, technické pamiatky, pamiatky histórie a výtvarné pamiatky),
  • typologické členenie (kostoly, meštianske domy, kaštiele, hrady a pod.)

 

Mapka s vyznačením počtu pamiatkových objektov podľa okresov:

Počet nehnuteľných NKP v jednotlivých krajoch:

Druhové členenie nehnuteľných NKP:

Stavebno-technický stav nehnuteľných NKP:

Vývoj vlastníckej formy nehnuteľných NKP:


Podiel vlastníkov pamiatok verne odráža spoločenské zmeny a reformy na území SR. Podiel štátu klesol postupne z 36 % v roku 1989 na 9.00 % v roku 2005. Najväčšie úbytky pamiatok vo vlastníctve štátu boli v rokoch, keď štát vracal majetky v rámci reštitúcií (1990 – 1994), pri presune kompetencií a majetku na obce (1997) a na VÚC (2006). Prejavila sa tak delimitácia majetku štátu hlavne v rezorte zdravotníctva, školstva a kultúry na samosprávy.