Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

 1. Portál
 2. O úrade
 3. Komisie, sekcie a poradné orgány
 4. Odborno-metodická komisia
 5. Zoznam prerokovaných pamiatkových výskumov
 6. Výskumy 2022

Pamiatkové výskumy 2022

Zoznam prerokovaných dokumentácií pamiatkových výskumov (architektonicko-historických a umelecko-historických):

 1. Spišské Podhradie – dom meštiansky, Palešovo nám. 34 (č. ÚZPF 740/1) – architektonicko‐historický výskum, spracovateľky: Mgr. Judita Čechová, PhD., Ing. arch. Dorota Hurná
 2. Prešov – dom meštiansky, Slovenská ul. 44 (č. ÚZPF 3323/1) – architektonicko‐historický výskum, spracovatelia: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr art. Tomáš Haviar
 3. Bardejov – hotel Dukla (č. ÚZPF 11 670/1) – architektonicko‐historický výskum, spracovatelia: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr art. Tomáš Haviar
 4. Uzovce – kaštieľ (č. ÚZPF 392/1) – architektonicko‐historický výskum, spracovatelia: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr art. Tomáš Haviar
 5. Dechtice – Kláštor sv. Kataríny Alexandrijskej, tzv. Katarínka. JZ kút V nádvoria s nadväzujúcimi konštrukciami, 7. etapa (č. ÚZPF 958/2) – architektonicko‐historický a umelecko-historický výskum počas archeologického výskumu, spracovateľka: Ing. arch. Jaroslava Žuffová, CSc.
 6. Istebné – tzv. Csillaghyovský kaštieľ (č. ÚZPF 2763/1) – architektonicko‐historický výskum, spracovateľka: Mgr. Kristína Zvedelová, PhD.
 7. Dravce – Kostol sv. Alžbety (č. ÚZPF 627/1) – architektonicko‐historický výskum spracovateľka: Ing. arch. Magdaléna Janovská, Mgr. Lucia Neupauerová, Ing. arch. Jaroslav Neupauer
 8. Banská Štiavnica – dom meštiansky, Dolná Ružová ul. č. 1 (č. ÚZPF 3350/1) – architektonicko‐historický a umelecko-historický výskum – predložený po oprave, spracovatelia: Ing. arch. Alexander Németh, Mgr. Marian Havlík
 9. Košice – dom meštiansky, Hlavná č. 38 (č. ÚZPF 1073/1), III. n.p. a podkrovie– čiastkový architektonicko‐historický výskum, spracovatelia: Ing. arch. Peter Hudák, PhD., PhDr. Peter Sater, PhD. et PhD.
 10. Sebedražie – r.k. kostol sv. Barbory, (č. ÚZPF 890/1), 1. etapa obnovy fasád – architektonicko‐historický a umelecko-historický výskum, spracovatelia: doc. Ing. arch. Mgr. Andrej Botek, PhD., doc. Ing. arch. Nadežda Hrašková, PhD., Ing. arch. Pavol Paulíny, PhD.
 11. Necpaly – r.k. kostol sv. Ladislava (č. ÚZPF 608/1) – architektonicko‐historický výskum, spracovatelia: Mgr. Elena Sabadošová, Mgr. Marian Havlík, Mgr. Adriana Reťkovská, PhD.
 12. Tomášikovo – kaštieľ Esterházyovcov (č. ÚZPF 59/1) – architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, spracovateľ: Mgr. Marian Havlík
 13. Hlohovec – koniareň (č. ÚZPF 838/6) – architektonicko‐historický a umelecko‐historický výskum, spracovatelia: Mgr. Marian Havlík, Mgr. Elena Sabadošová
 14. Sliač – dom kúpeľný Palace (č. ÚZPF 11 211/1) – architektonicko‐historický výskum, spracovateľka: PhDr. Zuzana Zvarová
 15. Skalica – dom kultúrny – Jurkovičov dom, Námestie Slobody 96/11 (č. ÚZPF 736/1) – umelecko-historický výskum, spracovateľka: PhDr. Zuzana Zvarová
 16. Šaštín-Stráže – bazilika Sedembolestnej Panny Márie a kláštor pavlínov (č. ÚZPF 752/1,2), suterén a fasády – architektonicko‐historický výskum, spracovatelia: PhDr. Zuzana Zvarová, Mgr. Peter Buday, PhD., Ing. Miroslav Matejka
 17. Košice – poštový a telegrafný úrad, PO – Pošta, Poštová ul. č.18 (č. ÚZPF 1182/1) – architektonicko‐historický výskum, spracovateľka: Mgr. Kristína Zvedelová, PhD.
 18. Stará Ľubovňa – hrad (č. ÚZPF 975/1), východná hradba 1. predhradia – architektonicko‐historický výskum, spracovatelia: Mgr. Michal Šimkovic, Ing. Miroslav Matejka
 19. Kapušany – hrad (č. ÚZPF 305/1), palác hradný – východná časť a fasáda – 2. etapa architektonicko‐historického výskumu, spracovateľ: Mgr. Michal Šimkovic
 20. Kláštor pod Znievom – hrad Zniev (č. ÚZPF 554/5, 7, 8), palác hradný, nádvorie hradné II., priekopa II. – architektonicko‐historický výskum, spracovateľ: Ing. arch. Martin Bóna, PhD.
 21. Hostie – hrad Hrušov (č. ÚZPF 1539/5, 7, 10, 12), múr hradbový I., palác hradný juhovýchodný IV., nádvorie hradné II., nádvorie hradné III., – doplnkový architektonicko‐historický výskum archeologicky odkývaných situácií, spracovateľ: Ing. arch. Martin Bóna, PhD.
 22. Žarnovica - Revištské Podzámčie – Hrad Revište (č. ÚZPF 1261/2, 3, 4, 5, 8, 9), múr hradbový, bašta delová, palác hradný I. (južný), palác hradný II. (severný) múr hradbový, nádvorie hradné II. – doplnkový architektonicko‐historický výskum novo sprístupnených a archeologicky odkrytých situácií, spracovateľ: Ing. arch. Martin Bóna, PhD.
 23. Banská Bystrica – gymnázium, Budova veliteľstva 7. zboru (č. ÚZPF 3467/1),
  – architektonicko‐historický a umelecko-historický výskum, spracovateľ: Mgr. Elena Sabadošová, Mgr. Peter Buday, PhD.
 24. Košice – Bačíková 2, budova administratívna (č. ÚZPF 3359/1), – architektonicko‐historický výskum, spracovatelia: Mgr. Denis Haberland
 25. Považská Bystrica – Považské Podhradie – Považský hrad (č. ÚZPF 760/1-16) – doplnkový architektonicko‐historický výskum vybraných objektov hradného jadra, spracovateľ: Ing. arch. Martin Bóna, PhD.
 26. Bratislava – Devín, Rytierska ul. č. 5, dom remeselný (č. ÚZPF 10976/1) – architektonicko‐historický výskum, spracovatelia: PhDr. Zuzana Zvarová, Mgr. Ivana Červenková, Ing. Miroslav Matejka
 27. Sliač – kúpele s areálom, dom liečebný (č. ÚZPF 1119/1) – architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, spracovateľ: Mgr. Michal Šimkovic
 28. Banská Štiavnica – dom č. 5, Malá okružná ul. (č. ÚZPF 11932/1) – architektonicko‐historický výskum, spracovateľ: Mgr. Luboš Kürthy
 29. Košice – dom č. 7, Mlynská ul. (č. ÚZPF 3487/1) – architektonicko‐historický výskum časti NKP – strešná konštrukcia a murované prvky podkrovia, spracovateľ: Mgr. Luboš Kürthy
 30. Trenčianske Teplice – Machnáč, dom kúpeľný (č. ÚZPF 10856/1) – architektonicko‐historický výskum – opätovné predloženie, 3 oprava, spracovateľ: Ing. arch. Alexander Németh
 31. Poprad – Spišská Sobota – Brokoffov dom, dom meštiansky a pamätná tabuľa
  (č. ÚZPF 3110/1) – architektonicko‐historický výskum, spracovateľ: Ing. arch. Alexander Németh
 32. Sliač – kúpele s areálom, park (č. ÚZPF 1119/5) – architektonicko‐historický výskum, spracovateľ: Ing. arch. Peter Hudák, PhD., Ing. Denisa Halajová, PhD.
 33. Jelenec – Hrad Gýmeš, stavba hospodárska a bašta delová (č. ÚZPF 1443) – doplnkový architektonicko‐historický výskum, spracovateľ: Ing. arch. Martin Bóna,
 34. Nezbudská Lúčka – Hrad Starhrad, hradné jadro (č. ÚZPF 12062/1-15) – architektonicko‐historický výskum vybraných objektov hradného jadra, spracovatelia: Ing. arch. Martin Bóna, PhD., Mgr. Michal Šimkovic, Mgr. Tomáš Janura, PhD.
 35. Banská Štiavnica – Radničné námestie č. 14, dom meštiansky (č. ÚZPF 3338/1) – architektonicko‐historický a umelecko-historický výskum, spracovateľ: Mgr. Michal Šimkovic
 36. Banská Štiavnica – A. Kmeťa 13, dom meštiansky (č. ÚZPF 2525/1) – architektonicko‐historický a umelecko-historický výskum, spracovateľ: Mgr. Michal Šimkovic
 37. Bratislava – Rímskokatolícky kostol najsvätejšej Trojice, kostol s areálom (č. ÚZPF 253/1-3) – doplňujúci architektonicko‐historický výskum, spracovateľ: Doc. PhDr. Magdaléna Kvasnicová
 38. Trnava – Galéria Jána Koniarka, vila s areálom (č. ÚZPF 12078/1) – architektonicko‐historický výskum južnej fasády, spracovateľ: Mgr. Peter Horanský
 39. Banská Bystrica – Lazovná ul. č. 21, Mestské divadlo (č. ÚZPF 2440/1) – architektonicko‐historický a umelecko-historický výskum – opätovné predloženie, spracovateľ: Mgr. Luboš Kürthy
 40. Banská Bystrica – Horná ul. č. 6, dom meštiansky (č. ÚZPF 10012/1) – architektonicko‐historický výskum, spracovateľ: Mgr. Luboš Kürthy
 41. Šahy – Kláštor premonštrátov, sýpka (č. ÚZPF 1648/2) – architektonicko‐historický výskum, spracovateľ: Mgr. Luboš Kürthy
 42. Námestovo – rk. kostol Povýšenia sv. Kríža (č. ÚZPF 236/1) – architektonicko‐historický výskum, spracovateľ: Mgr. Luboš Kürthy
 43. Košice – Poštová ul. č. 18, Poštový a telegrafný úrad, Riaditeľstvo pôšt a telegrafov (č. ÚZPF 1182/2) – architektonicko‐historický a výskum, spracovateľka: Mgr. Kristína Zvedelová, PhD.
 44. Letanovce – Kartuziánsky kláštor zaniknutý, archeologické nálezisko (č. ÚZPF 10745/3) – architektonicko-historický výskum čiastkový, spracovatelia: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. art. Tomáš Haviar
 45. Plavnica – rk. kostol Obetovania Pána (č. ÚZPF 10102/1) – architektonicko-historický výskum čiastkový, spracovatelia: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. art. Tomáš Haviar
 46. Červený Kláštor – Kláštor kartuziánov, pamiatkový objekt Konvent (č. ÚZPF 865/1) – architektonicko‐historický výskum, spracovatelia: Ing. Ľubor Suchý, PhD., Mgr. et Mgr. Dominik Sabol, PaedDr. ThLic. Anton Liška, PhD.
 47. Spišské Podhradie – dom meštiansky, Palešovo námestie (č. ÚZPF 740/1) – architektonicko‐historický výskum – opätovné predloženie, spracovatelia: Mgr. Judita Čechová, PhD., Ing. arch. Dorota Hurná
 48. Košice – dom meštiansky, Čajkovského 1 (č. ÚZPF 3366/1) – architektonicko‐historický výskum, spracovatelia: Dr. Ing. arch. Ján Krcho, PhD., Ing. arch. Vladimír Kladiva, Ing. arch. Michal Gomboš, Richard Oľhava
 49. Stropkov – Kaštieľ a hrad zaniknutý, Bastión, Námestie SNP 7 (č. ÚZPF 243/2) – architektonicko‐historický výskum, spracovatelia: Dr. Ing. arch. Ján Krcho, PhD., Ing. arch. Vladimír Kladiva, Ing. arch. Michal Gomboš
 50. Brodzany – Kaštieľ, Brodzany 159 (č. ÚZPF 153/1) – doplnkový umelecko-historický a architektonicko‐historický výskum, spracovateľ: Ing. arch. Martin Bóna, PhD.
 51. Topoľčany – dom bytový, Pribinova 72 (č. ÚZPF 11832/1) – architektonicko‐historický a umelecko-historický výskum, II. etapa, interiér, spracovateľ: Mgr. Marian Havlík
 52. Iža – rk. kostol sv. Michala archanjela (č. ÚZPF 12054/1) – architektonicko-historický výskum, interiér, spracovatelia: Mgr. Elena Sabadošová, Mgr. Marian Havlík
 53. Košice – suterén, dom meštiansky, Hlavná č. 8 (č. ÚZPF 1053/1) – architektonicko‐historický výskum, spracovateľ: Mgr. Luboš Kürthy
 54. Nitra – kasáreň, nemocnica (č. ÚZPF 11749/10), pavilón nemocničný I. (č. ÚZPF 11749/11), pavilón nemocničný II. (č. ÚZPF 11749/12), Dobšinského ul. – architektonicko‐historický výskum, spracovatelia: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. art. Tomáš Haviar,
 55. Pečovská Nová Ves – kaštieľ, Ľutinská cesta č. 32 (č. ÚZPF 334/1) – architektonicko‐historický výskum, spracovatelia: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. art. Tomáš Haviar
 56. Kežmarok – dom meštiansky, Hradné námestie č. 35 (č. ÚZPF 2560/1) – architektonicko‐historický výskum, spracovatelia: PhDr. Zuzana Zvarová, Ing. Miroslav Matejka
 57. Častkovce – kaštieľ, Častkovce č. 178 (č. ÚZPF 2163/1) – architektonicko‐historický výskum, spracovatelia: PhDr. Zuzana Zvarová, Mgr. Peter Buday PhD., Ing. Miroslav Matejka, Mgr. et Mgr. Mojmír Choma
 58. Spišské Podhradie – dom meštiansky, Starý jarok č. 48 (č. ÚZPF 763/1) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Ing. arch. Adriana Klingová, Ing. arch. Peter Kling, Ing. arch. Pavol Jackovič
 59. Levoča – dom meštiansky (č. ÚZPF 2872/1), stavba hospodárska (č. ÚZPF 2872/2), Košická ulica č. 10 – architektonicko-historický a umelecko – historický výskum, spracovatelia: Ing. arch. Magdaléna Janovská, Mgr. Lucia Neupauerová, Ing. arch. Jaroslav Neupauer
 60. Dolný Štál – R.k. kostol sv. Martina, Hlavná č. 76 (č. ÚZPF 88/1) – architektonicko-historický a umelecko-historický výskum interiéru, spracovatelia: Mgr. Elena. Sabadošová, Mgr. Marian Havlík
 61. Žilina – zvonica, Horný val č. 8349 (č. ÚZPF 1393/2) – architektonicko-historický výskum, spracovateľ: Mgr. Kristína Zvedelová, PhD.
 62. Námestovo – rk. kostol Povýšenia sv. Kríža (č. ÚZPF 236/1) - architektonicko‐historický výskum – opätovné predloženie, spracovateľ: Mgr. Luboš Kürthy
 63. Levoča – meštiansky dom, Mäsiarska ulica č. 7 (č. ÚZPF 2784/1) – architektonicko‐historický a umelecko-historický výskum, spracovatelia: Ing. arch. Magdaléna Janovská, Mgr. Lucia Neupauerová, Ing. arch. Jaroslav Neupauer
 64. Hokovce – rk. Kostol sv. Petra a Pavla (č. ÚZPF 1599/1) – architektonicko‐historický výskum, spracovatelia: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. art. Tomáš Haviar
 65. Banská Bystrica – dom meštiansky, Horná ul. č. 12 (č. ÚZPF 2405/1) - architektonicko‐ historický výskum krovu – opätovné predloženie, spracovatelia: Mgr. Erika Hrašková, PhDr. Miroslav Sura, Ing. Karol Zaremba
 66. Košice – dom bytový, Zvonárska ul. č. 5 (č. ÚZPF 3612/1) – architektonicko‐historický výskum, spracovateľ: Mgr. Kristína Zvedelová, PhD.
 67. Malé Kosihy – rk. kostol sv. Michala Archanjela (č. ÚZPF 344/1) – architektonicko‐historický výskum, spracovatelia: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. Kristína Zvedelová, PhD., Mgr. art. Tomáš Haviar
 68. Hlohovec – dom v pamiatkovej zóne, Podzámska ul. č. 10 – architektonicko‐historický výskum, spracovateľ: Mgr. Peter Horanský
 69. Banská Bystrica – dom meštiansky, Horná ul. č. 6 (č. ÚZPF 10012/1) – architektonicko‐historický výskum – opätovné predloženie, spracovateľ: Mgr. Luboš Kürthy
 70. Banská Štiavnica – objekt strojovne šachty Žigmund (č. ÚZPF 11464/1) – architektonicko‐historický výskum – opätovné predloženie spracovateľ: Mgr. Luboš Kürthy
 71. Kežmarok – dom meštiansky, Hlavné námestie č. 93/53 (č. ÚZPF 2659/1) – architektonicko‐historický a výskum, spracovatelia: PhDr. Judita Čechová, Ing. arch. Dorota Hurná, Mgr. et Mgr. Dominik Sabol
 72. Doľany – Pamätný dom Juraja Palkoviča (Č. ÚZPF 400/1-2) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: PhDr. Mária Smoláková, CSc., Mgr. Daniela Zacharová, PhD., Mgr. et Mgr. Mojmír Choma
 73. Trenčín– Hrad s areálom, PO veža delová I. (č. ÚZPF 1345/27) – architektonicko‐historický výskum, spracovatelia: Ing. arch. Martin Bóna, PhD., Ing. Miroslav Matejka, Mgr. Tomáš Janura, PhD.
 74. Košice – meštiansky dom radový, Kováčska 38 (č. ÚZPF 3406/1) – čiastkový architektonicko‐historický výskum, krov objektu, spracovatelia: Dr. Ing. arch. Ján Krcho, PhD.
 75. Dolné Motešice – r. k. kaplnka sv. Jána Nepomuckého s bytom kaplána a náhrobok (č. 1260/1 - 2) (11/2022) – architektonicko‐historický výskum, spracovatelia: PhDr. Z. Zvarová, Ing. M. Matejka, PhDr. T. Janura, PhD., Mgr. M. Choma
 76. Banská Štiavnica – objekt strojovne šachty Žigmund (č. ÚZPF 11464/1) (11/2022) –architektonicko‐historický výskum – opätovné predloženie, spracovateľ: Mgr. Luboš Kürthy
 77. Banská Štiavnica – dom meštiansky, tzv. hotel Metropol, Radničné námestie č. 45/9 (č. ÚZPF 2364/1) – architektonicko‐historický výskum, spracovateľ: Mgr. Kristína Zvedelová, PhD.
 78. Banská Štiavnica – dom meštiansky, Kammerhofská č. 21 (č. ÚZPF 3321/1) – architektonicko‐historický výskum, spracovateľ: Mgr. Michal Šimkovic
 79. Oravský Podzámok – Oravský hrad, veža bránová II. (č. ÚZPF 237/26) – architektonicko‐historický výskum, spracovateľ: Mgr. Michal Šimkovic
 80. Beckov – hrad s areálom, Bašta I. juhozápadná (č. ÚZPF 1180/5) – doplnkový architektonicko‐historický výskum, spracovateľ: Ing. arch. Martin Bóna, Ing. Moroslav Matejka
 81. Hronovce – Farský kostol Najsvätejšieho Spasiteľa (č. ÚZPF 1595/1) – architektonicko‐historický výskum, spracovatelia: Mgr. Peter Buday, PhD., Ing. arch. Lýdia Budayová, PhD., Garant: Mgr. Elena Sabadošová
 82. Šaštín – Stráže, synagóga (č. ÚZPF 12188/1) – architektonicko‐historický výskum, spracovateľ: Mgr. Denis Haberland
 83. Topoľčany – stará nemocnica, Pavlova ulica 17 (č. ÚZPF 11468/1 - 7) – architektonicko‐historický výskum, spracovatelia: Ing. arch. Ivan Gojdič, Mgr. Adrián Kobetič
 84. Trenčín – dom meštiansky, Mierové námestie 31 (č. ÚZPF 1367/1) – architektonicko‐historický výskum, spracovateľ: Ing. arch. Alexander Németh
 85. Bratislava – dom meštiansky, Zelená ulica č. 3 (č. ÚZPF 242/1) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: doc. Ing. arch. Mgr. Andrej Botek, PhD., doc. Ing. arch. Nadežda Hrašková, PhD., Ing. arch. Pavol Pauliny, PhD., Ing. arch. Patrik Baxa, (archívny výskum), Ing. arch. Karol Ďurian (opis krovu)
 86. Poprad – Spišská Sobota – dom meštiansky, Sobotské námestie č. 1729/4 (č. ÚZPF 3120/1) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Ing. arch. Magdaléna Janovská, Ing. arch. Jaroslav Neupauer, Ing. Ľubor Suchý, PhD.