Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. O úrade
  3. Komisie, sekcie a poradné orgány
  4. Odborno-metodická komisia
  5. Zoznam prerokovaných pamiatkových výskumov
  6. Výskumy 2023

Pamiatkové výskumy 2023

Zoznam prerokovaných dokumentácií pamiatkových výskumov (architektonicko-historických a umelecko-historických) 

1.    Vavrišovo - lokalita Bôrovie – Návrh na vyhlásenie pamiatkového územia (pamiatkovej zóny), spracovateľ: Ing. arch. Peter Kulašík

2.    Banská Štiavnica – Organ, Evanjelický a. v. kostol (č. ÚZPF 4918/ 1-6) – umelecko‐historický a organologický výskum, spracovateľ: Mgr. art. Andrej Štafura, PhD.

3.    Hlohovec – Kláštor františkánov, Františkánske námestie č. 17 (č. ÚZPF 842/1-2) – architektonicko-historický výskum severnej fasády severného krídla, spracovatelia: Mgr. Marian Havlík, Mgr. Elena Sanbadošová

4.    Gelnica – Meštiansky dom, Lutherovo námestie č. 24/3 (č. ÚZPF 630/1) - architektonicko‐historický výskum, spracovatelia: Ing. arch. Jaroslava Žuffová, CSc., Mgr. Daniela Zacharová, PhD.

5.    Levoča – Meštiansky dom, Mäsiarska ul. č. 8 (č. ÚZPF 2785/1) - architektonicko‐historický výskum, spracovatelia: Mgr. arch. Magdaléna Janovská, Mgr. Lucia Neupauerová, Ing. arch. Jaroslav Neupauer, Ing. Ľubor Suchý, PhD.

6.    Veličná - Revišné – Kúria, Revišné 266 (č. ÚZPF 3104/1) - architektonicko‐historický výskum spracovateľka: Mgr. Kristína Zvedelová, PhD.

7.    Podhradie – Hrad Sivý Kameň, PO – múr hradbový I. (č. ÚZPF 868/2) - architektonicko‐historický výskum odkrytých architektúr hradnej brány, spracovateľ: Ing. arch. Martin Bóna, PhD.

8.    Timoradza – Rk. kostol sv. Ondreja (č. ÚZPF 251/1) - architektonicko‐historický výskum, spracovateľ: Ing. arch. Martin Bóna, PhD.

9.    Levoča – Mestské opevnenie, západná a severná strana, múr hradbový (č. ÚZPF 2741/9), múr parkanový (č. ÚZPF 2741/10), priekopa (č. ÚZPF 2741/11), - architektonicko‐historický výskum, spracovatelia: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. art. Tomáš Haviar

10.    Prešov – Solivar, tzv. nový Solivar, Košická ul. č. 8 (č. ÚZPF 4239/1 – 9) - architektonicko‐historický výskum, spracovatelia: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. art. Tomáš Haviar

11.    Plaveč – Rk. Kostol sv. Margity (č. ÚZPF 341/1) - architektonicko‐historický výskum fasád, spracovatelia: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. art. Tomáš Haviar

12.    Sedliacka Dubová – Kostol ruina s areálom (č. ÚZPF 12150/1 – 4) - architektonicko‐historický výskum, spracovateľka: Doc. PhDr. Magdaléna Kvasnicová, PhD.

13.    Banská Bystrica – dom meštiansky, Horná ulica 6 (č. ÚZPF 10012/1) – architektonicko‐historický výskum – opätovné predloženie, spracovateľ: Mgr. Luboš Kürthy

14.    Banská Bystrica – dom meštiansky - východné dvorové krídlo, Horná ulica 10 (č. ÚZPF 2403/1) – architektonicko‐historický a umelecko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. Ľubica Fillová, Mgr. Stanislav Rajnoha

15.    Košice – dom meštiansky, Alžbetina 20 (č. ÚZPF 3580/1) – architektonicko‐historický výskum, spracovatelia: Dr. Ing. arch. Ján Krcho, PhD., Ing. arch. Vladimír Kladiva, Ing. arch. Michal Gomboš

16.    Nová Baňa – Radnica, Bernolákova 2 (č. ÚZPF 1253/1) – architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. art. Tomáš Haviar, Ing. Ľubor Suchý, PhD.

17.    Bratislava – Petržalka – Rk. Kostol Povýšenia sv. Kríža (č. ÚZPF 10901/1) – architektonicko-historický výskum, spracovateľka: doc. PhDr. Magdaléna Kvasnicová, PhD.

18.    Kočovce – kaštieľ s areálom – koniareň (č. ÚZPF 1234/3), odpočívadlo (č. ÚZPF 1234/4), fontána (č. ÚZPF 1234/5), busta na podstavci (č. ÚZPF 1234/6) – architektonicko-historický výskum, spracovateľka: doc. PhDr. Magdaléna Kvasnicová, PhD.

19.    Hostie – Hrad Hrušov (č. ÚZPF 1539/3) – doplnkový architektonicko-historický výskum paláca hradného III., spracovateľ: Ing. arch. Martin Bóna, PhD.

20.    Oponice – Hrad Oponice (č. ÚZPF 216/2) – doplnkový architektonicko-historický výskum múra hradbového I., spracovateľ: Ing. arch. Martin Bóna, PhD.

21.    Modrý Kameň – Hrad Modrý Kameň, most hradbový (č. ÚZPF 465/12) – architektonicko‐historický výskum, spracovateľ: Mgr. Michal Šimkovic

22.    Kapušany – Hrad Kapušany, veža východná (č. ÚZPF 305/12) – architektonicko‐historický výskum – 2. etapa, spracovateľ: Mgr. Michal Šimkovic

23.    Banská Bystrica – dom meštiansky, Horná ulica 6 (č. ÚZPF 10012/1) – architektonicko‐historický výskum – opätovné predloženie, spracovateľ: Mgr. Luboš Kürthy

24.    Trenčín – dom meštiansky, Mierové námestie 31 (č. ÚZPF 1367/1) – architektonicko‐historický a výskum – opätovné predloženie, spracovatelia: Ing. arch. Alexander Németh

25.    Jasov – Kláštor Premonštrátov, Skleník, Podzámska č. 166 (č. ÚZPF 421/8) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Dr. Ing. arch. Ján Krcho, PhD., Ing. arch. Vladimír Kladiva, Ing. arch. Michal Gomboš

26.    Kremnica – špitál, Dolná ulica č. 92 (č. ÚZPF 2314/1) – architektonicko‐historický výskum, spracovatelia: doc. Ing. arch. Mgr. Andrej Botek, PhD., doc. Ing. arch. Nadežda Hrašková, PhD., Ing. arch. Pavol Pauliny, PhD., Ing. Lukáš Kramarčík (opis krovu)

27.    Prešov – meštiansky dom, Hlavná č. 107 (č. ÚZPF 3270/1) – architektonicko-historický výskum interiéru (I. PP, I. NP, II. NP), spracovatelia: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. art. Tomáš Haviar

28.    Sereď – kaštieľ, Nám. slobody č. 1 (č. ÚZPF 2257/1) – doplnkový architektonicko-historický výskum – severná časť západného krídla kaštieľa, spracovateľ: Ing. arch. Martin Bóna, PhD.

29.    Nezbudská Lúčka – hrad Starhrad, vybrané objekty hradného jadra a predhradí (č. ÚZPF 12062/2, 4, 7 - 15) – architektonicko-historický výskum – 2. etapa, spracovateľ: Ing. arch. Martin Bóna, PhD.

30.    Kráľovský Chlmec – hrad, Podhradská ulica č. 13 (č. ÚZPF 25/1) – architektonicko-historický výskum, spracovateľ: Mgr. Michal Šimkovic

31.    Šiatorská Bukovinka – hrad Šomoška, múr hradbový I. (č. ÚZPF 2582/3) – architektonicko-historický výskum, spracovateľ: Mgr. Michal Šimkovic

32.    Kremnica – dom meštiansky, Dolná č. 95 (č. ÚZPF 3171/1) – architektonicko‐historický a umelecko-historický výskum fasád, spracovateľ: Mgr. Luboš Kürthy

33.    Nová Bašta – rkk. sv. Štefana Uhorského (č. ÚZPF 972/1) – architektonicko‐historický výskum interiéru, spracovateľ: Mgr. Luboš Kürthy

34.    Kremnica – domy meštianské, Jula Horvátha č. 9 (č. ÚZPF 2306/1), č. 11 (nie je pamiatkovo chránený), č. 13 (č. ÚZPF 3192/1) – architektonicko‐historický výskum, spracovateľ: Ing. arch. Alexander Németh

35.    Cífer – kaštieľ, Potočná č. 1 (č. ÚZPF 10542/1) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. Elena Sabadošová, Mgr. Marian Havlík, Mgr. Peter Buday, PhD.

36.    Spišský Hrhov – kaštieľ s areálom, stavba hospodárska I., ul. Osloboditeľov č. 36 (č. ÚZPF 813/4) – architektonicko‐historický výskum, spracovateľka: Ing. arch. Magdaléna Janovská

37.    Dolný Hričov – kaštieľ, ul. Osloboditeľov č. 197 (č. ÚZPF 1337/1) – architektonicko‐historický výskum, spracovateľka: Mgr. Kristína Zvedelová, PhD.

38.    Trenčianske Teplice – stanica železničná, budova výpravná, Hviezdoslavova ul. č. 6 (č. ÚZPF 10855/1) – architektonicko‐historický výskum, spracovatelia: PhDr. Zuzana Zvarová, Mgr. Michal Šimkovic

39.    Banská Štiavnica – dom meštiansky, Malá okružná ul. 5 (č. ÚZPF 11932/1) – architektonicko‐historický výskum, opätovné predloženie, spracovateľ: Mgr. Luboš Kürthy

40.    Šahy – Kláštor premonštrátov, sýpka (č. ÚZPF 1648/2) – architektonicko‐historický výskum, opätovné predloženie, spracovateľ: Mgr. Luboš Kürthy

41.    Trnava – bývalý kláštor klarisiek, Múzejné nám. 3, (č. ÚZPF 1128/1-2) – architektonicko‐historický a umelecko-historický výskum pivničných priestorov, spracovateľka: Ing. arch. Jaroslava Žuffová, CSc.

42.    Veľký Šariš – Hrad Šariš, bašta západná I. (č. ÚZPF 398/17) – architektonicko-historický výskum, II. etapa, spracovateľ: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. art. Tomáš Haviar

43.    Banská Štiavnica – dom meštiansky, Malá okružná ul. 5 (č. ÚZPF 11932/1) – architektonicko‐historický výskum, opätovné predloženie, spracovateľ: Mgr. Luboš Kürthy

44.    Šahy – Kláštor premonštrátov, sýpka (č. ÚZPF 1648/2) – architektonicko‐historický výskum, opätovné predloženie, spracovateľ: Mgr. Luboš Kürthy

45.    Košice – dom meštiansky, Alžbetina ul. 24 (č. ÚZPF 1208/1) – architektonicko‐historický výskum podkrovia nad hlavnou časťou NKP, spracovateľ: Mgr. Luboš Kürthy

46.    Pezinok – dom vinohradnícky, Holubyho 51, 53 (č. ÚZPF 10867/1) – architektonicko‐historický výskum, spracovatelia: Ing. arch. Alexander Németh, Ing. arch. David Raška

47.    Štítnik – kúria, Ochtinská ul. 25, objekt nie je pamiatkovo chránený – architektonicko‐historický výskum, spracovatelia: Ing. arch. Alexander Németh, Ing. arch. David Raška

48.    Banská Štiavnica – dom meštiansky, Dolná ul. 12 B (č. ÚZPF 10739/1) – architektonicko-historický výskum, spracovateľka: Mgr. Kristína Zvedelová, PhD.

49.    Banská Bystrica – Námestie Štefana Moyzesa – hrad mestský s areálom (č. ÚZPF 2321/1-9), radnica (č. ÚZPF 2321/6) – architektonicko‐historický výskum a umelecko-historický výskum, spracovateľ: Mgr. Michal Šimkovic

50.    Oravský Podzámok – Oravský hrad, múr hradbový II. (tzv. bastión) (č. ÚZPF 237/29) - architektonicko‐historický výskum, spracovateľ: Mgr. Michal Šimkovic

51.    Trnava – dom meštiansky, Radlinského ul. 2 (č. ÚZPF 10195/1) – architektonicko‐historický výskum, spracovatelia: Ing. arch. Peter Hudák, PhD., Mgr. Adrián Kobetič, Bc. Izabela Vydrnáková, Bc. Miroslava Janíková, Bc. Lucia Gondová

52.    Banská Štiavnica – Organ, Evanjelický a. v. kostol (č. ÚZPF 4918/ 1-6) – umelecko‐historický a organologický výskum, opätovné predloženie, spracovateľ: Mgr. art. Andrej Štafura, PhD.

53.    Leopoldov – Pevnosť, objekt č. 18 – ubytovňa, nemocnica (č. ÚZPF 928/3) – architektonicko‐historický a výskum, spracovateľ: Mgr. Marian Havlík

54.    Trnava – dom meštiansky, Divadelná ul. 4 (č. ÚZPF 1061/1) – architektonicko‐historický výskum, spracovatelia: Ing. arch. Peter Hudák, PhD., Mgr. Adrián Kobetič, PhD., Mgr. Izabela Vydrnáková, Mgr. Lucia Gondová, Bc. Miroslava Janíková

55.    Podolínec – radnica, Mariánske námestie 3 (č. ÚZPF 3951/1) - architektonicko‐historický výskum, spracovatelia: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. art. Tomáš Haviar

56.    Hniezdne – škola, Hlavná ul. 234 (č. ÚZPF 4082/1) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. art. Tomáš Haviar

57.    Spišský Hrhov – Rk. kostol sv. Šimona a Júdu (č. ÚZPF 814/1) – architektonicko‐historický výskum, spracovateľka: Ing. arch. Magdaléna Janovská

58.    Beckov –Hrad Beckov, Palác hradný - západný (ÚZPF 1180/5) – doplnkový architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Ing. arch. Martin Bóna, PhD., Ing. Miroslav Matejka

59.    Svätý Jur – Synagóga (č. ÚZPF 11999/1 ) – architektonicko‐historický výskum, spracovateľ: Mgr. Peter Horanský

60.    Pezinok – dom vinohradnícky, Holubyho 51, 53 (č. ÚZPF 10867/1) – architektonicko‐historický výskum, spracovatelia: Ing. arch. Alexander Németh, Ing. arch. David Raška

61.    Leopoldov – pevnosť, väznica III, Gucmanova 19/670 (č. ÚZPF 928/7) – architektonicko‐historický výskum, spracovateľ: Ing. arch. Alexander Németh, Ing. arch. David Raška

62.    Trnava – dom meštiansky, Radlinského 2 (č. ÚZPF 10195/1) – architektonicko‐historický výskum, 
spracovatelia: Ing. arch. Peter Hudák, PhD., Mgr. Adrián Kobetič, PhD., Mgr. Izabela Vydrnáková, Bc. Miroslava Janíková, Mgr. Lucia Gondová

63.    Zlaté Moravce – dom župný, Župná ul. 4, 6 (č. ÚZPF 1584/1) – architektonicko‐historický výskum, 
spracovatelia: Ing. arch. Róbert Erdélyi, PhD., Ing. arch., Barbora Vachová, PhD., Ing. arch. Michal Vaňo, Ing. arch. Ivan Klas

64.    Spišská Nová Ves – meštiansky dom, Zimná ul. 65 (č. ÚZPF 578/1) – architektonicko‐historický výskum, spracovateľ: Ing. arch. Magdaléna Janovská

65.    Komárno – Pravoslávny chrám Presvätej Bohorodičky (č. ÚZPF 304/1-2) – 1. etapa - architektonicko‐historický výskum fasád, spracovateľ: Mgr. Elena Sabadošová, Mgr. Marian Havlík

66.    Župčany – kúria s areálom (č. ÚZPF 408/1) – architektonicko‐historický výskum, spracovateľ: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. art. Tomáš Haviar, Ing. Ľubor Suchý, PhD.

67.    Žilina – železničná stanica, budova výpravná (č. ÚZPF 12305/1) – architektonicko‐historický výskum, spracovateľ: Mgr. Kristína Zvedelová, PhD.

68.    Skalica – mestské opevnenie v rozsahu celého objektu Štefánikova č. 18 (č. ÚZPF 715/1) – predstihový architektonicko‐historický výskum, spracovateľka: PhDr. Mária Smoláková, CSc.

69.    Banská Bystrica – medený hámor, Laskomerská 2, hiarty (č. ÚZPF 2710/1), dielne (č. ÚZPF 2710/2), vodný náhon (č. ÚZPF 2710/4) – architektonicko‐historický a umelecko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. Ľubica Fillová, Mgr. Michal Šimkovic

70.    Prešov – dom meštiansky, Slovenská ulica 56 (č. 12307/1) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Ing. Ľubor Suchý PhD., Ing. arch. Dorota Hurná, Mgr. et Mgr. Dominik Sabol

71.    Banská Štiavnica – dom meštiansky, Novozámocká 6 (č. ÚZPF 2536/1) – architektonicko‐historický výskum, spracovatelia: Mgr. Michal Šimkovic, Mgr. Ľuboš Kürthy

72.    Veľké Leváre – dom ľudový, Habanský dvor č. 80 (č. ÚZPF 2203/1) – architektonicko‐historický výskum, spracovatelia: Mgr. Michal Šimkovic, PhDr. Zuzana Zvarová

73.    Patince – R. k. kostol sv. Vendelína (č. ÚZPF 12047/1) – doplnkový architektonicko‐historický a výskum, spracovatelia: Mgr. Elena Sabadošová, Mgr. Marian Havlík

74.    Hronský Beňadik – kláštor benediktínov, bašta delová (č. ÚZPF 1229/4) – architektonicko‐ historický výskum, spracovateľ: Ing. arch. Martin Bóna, PhD.

75.    Holumnica – hrad, palác hradný (č. ÚZPF 873/1) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. art. Tomáš Haviar

76.    Brunovce – kaštieľ s areálom, kaštieľ, Na družstvo 125 (č. ÚZPF 1186/1) – architektonicko‐ historický výskum, spracovateľ: Mgr. Luboš Kürthy

77.    Košice – meštiansky dom, Alžbetina 20/672 (č. ÚZPF 3560/1) – architektonicko‐historický výskum, spracovatelia: Dr. Ing. arch. Ján Krcho, PhD., Ing. arch. Vladimír Kladiva, Ing. arch. Michal Gomboš, Richard Oľhava

78.    Kremnica – meštiansky dom, Nová dolina č. 8 (Č. ÚZPF 3384/1) – architektonicko‐historický výskum, spracovatelia: Ing. arch. Pavol Pauliny, PhD., doc. Ing. arch. Mgr. Andrej Botek, PhD., doc. Ing. arch. Nadežda Hrašková, PhD., Ing. Lukáš Kramarčík (opis krovu)

79.    Kežmarok – meštiansky dom, Hviezdoslavova ul. č. 196/8 (č. ÚZPF 2574/1) – architektonicko-historický výskum, spracovatelia: PhDr. Zuzana Zvarová, Ing. M. Matejka

80.    Banská Štiavnica – dom meštiansky, tzv. Szitnayovský dom (č. ÚZPF 2551/1) – architektonicko‐historický a umelecko-historický výskum, spracovateľ: Mgr. Kristína Zvedelová, PhD.

81.    Zborov – hrad, stavba hospodárska IV. (č. ÚZPF 262/28) – čiastočný architektonicko‐historický výskum, spracovatelia: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. art. Tomáš Haviar

82.    Prešov – opevnenie mestské, múr hradbový (č. ÚZPF 3355/5) – architektonicko‐historický výskum, spracovateľ: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. art. Tomáš Haviar

83.    Košice – meštiansky dom tzv. Halmiho dvor, Hlavná ulica 21, Zvonárska ulica č. 12 (č. ÚZPF 1060/1 a 3616/1) – architektonicko‐historický výskum, spracovatelia: Mgr. Luboš Kürthy, Ing. arch. Július Lišaník

84.    Silická Brezová – kostol ref. kresťanskej cirkvi, Silická Brezová 7 (č. ÚZPF 550/1, 550/2) – architektonicko‐historický výskum, spracovatelia: Mgr. Marián Havlík, Ing. arch. Alexander Németh, Ing. arch. David Raška

85.    Prášnik – mlyn vodný, tzv. Frndákov mlyn, Prášnik 167 (č. ÚZPF 2342/1) – architektonicko‐ historický výskum, spracovatelia: Mgr. Marián Havlík, Ing. arch. Alexander Németh. Ing. arch. David Raška

86.    Banská Štiavnica – Akadémia s areálom, meštiansky dom tzv. Berggericht, Námestie sv. Trojice 6 (č. ÚZPF (č. ÚZPF 2503/11) – architektonicko-historický výskum predstihový, spracovateľ: Mgr. Michal Šimkovic

87.    Banská Štiavnica – dom meštiansky, Dolná ulica 15 (č. ÚZPF 10785/1) – architektonicko‐ historický výskum, spracovateľ: Mgr. Kristína Zvedelová, PhD.

88.    Poprad – Kvetnica – polyfunkčný dom, Kvetnica 2455/ 4 (č. ÚZPF 12007/1) – architektonicko‐ historický výskum, spracovatelia: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. art. Tomáš Haviar

89.    Levice – palác hradný, Sv. Michala 40 (č. ÚZPF 1616/18) – architektonicko‐historický výskum, spracovateľ: Mgr. Denis Haberland