Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. O úrade
  3. Komisie, sekcie a poradné orgány
  4. Odborno-metodická komisia
  5. Zoznam prerokovaných pamiatkových výskumov
  6. Výskumy 2003

Výskumy 2003

Zoznam výskumov prerokovaných Odborno-metodickou komisiou PÚ SR v roku 2003:

1. Bratislava – Baštová ul. 2, mešt. dom (č. ÚZPF 1/0), architektonicko-historický výskum, autor: Ing. arch. A. Németh

2. Bratislava – Čajkovského ul. 9, bytový dom (č. ÚZPF 788/0), architektonicko-historický výskum, autor: Ing. arch. A. Németh

3. Bratislava – Kapitulská ul. 15 a Prepoštská ul. 5, mešt. dom (č. ÚZPF 66/0), architektonicko-historický výskum, autorka: PhDr. M. Kvasnicová

4. Bratislava – Kozia ul. 12 a 13, bytové domy (č. ÚZPF 492/0), výskum fasád, autorka: PhDr. N. Urbanová

5. Bratislava – Laurinská ul. 18, mešt. dom (č. ÚZPF 98/0), umelecko-historický výskum, autor: PhDr. J. Molitor

6. Bratislava – Medená ul. 9, mešt. dom (nie je NKP), architektonicko-historický výskum, autor: Ing. arch. J. Meheš

7. Bratislava – Nám. SNP 10, kostol Navštívenia Panny Márie (č. ÚZPF 281/2), architektonicko-historický výskum kláštorných oratórií pri kostole, autor: PhDr. I.Štassel

8. Bratislava – Panenská ul. 6, mešt. dom (č. ÚZPF 518/0), architektonicko-historický výskum, autori: PhDr. I. Štassel, Ing. arch. K. Hrončoková

9. Bratislava – Panenská ul. 13, bytový dom (č. ÚZPF 507/0), architektonicko-historický a umelcko-historický výskum, autorka: Doc. PhDr. Z. Ševčíková, CSc.

10. Bratislava – Panenská ul. 15, mešt. dom - Habermayerov palác (č. ÚZPF 175/0), architektonicko-historický výskum, autor: PhDr. I. Štassel

11. Bratislava – Panenská ul. 29, mešt. dom (č. ÚZPF 513/0), architektonicko-historický výskum, autor: Mgr. V. Horáková

12. Bratislava – Panská ul. 33, palác mestský - Csákyho palác (č. ÚZPF 148/1), architektonicko-historický výskum, autor: PhDr. I. Štassel

13. Bratislava – Poštová ul. 3, mešt. dom (nie je NKP), architektonicko-historický výskum, autor: Ing. arch. A. Németh

14. Bratislava – Pražská ul. 15, bytový dom (nie je NKP), architektonicko-historický výskum, autorka: Mgr. E. Sabadošová

15. Bratislava – Prepoštská ul. 12, mešt. dom (č. ÚZPF 183/0), architektonicko-historický výskum fasád, autor: PhDr. I. Štassel

16. Bratislava – Ventúrska ul. 3, mešt. dom - Academia Istropolitana (č. ÚZPF 49/1), architektonicko-historický výskum, autor: PhDr. I. Štassel

17. Bratislava - Prievoz – kaplnka Božieho srdca Ježišovho v Csákyho paláci (č. ÚZPF 10450/0), architektonicko-historický výskum, autori: Ing. arch. I. Gojdič, Mgr. K. Zvedelová

18. Bratislava - Rača – kostol sv. Filipa a Jakuba (č. ÚZPF 330/0), architektonicko-historický výskum interiéru presbytéria, autor: Ing. arch. I. Gojdič a kol.

19. Častá - hrad Červený Kameň – pohrebná kaplnka (č. ÚZPF 391/25), architektonicko-historický výskum, autorka: PhDr. N. Urbanová

20. Diakovce – r.k. kostol Panny Márie (č. ÚZPF 12/0), architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, autor: PhDr. M. Melicherčík

21. Dolná Strehová – ev.a.v. kostol (č. ÚZPF 437/0), architektonicko-historický výskum, autori: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková

22. Hlohovec – Nám. Sv. Michala 1, mestský palác - Hotel Jeleň (č. ÚZPF 833/0), architektonicko-historický výskum, autori: Ing. arch. I. Gojdič, Mgr. K. Zvedelová

23. Ivánka pri Dunaji – Moyzesova ul. 150, ľudový dom (nie je NKP), architektonicko-historický výskum, autor: Mgr. P. Škulavík

24. Košice – Hlavná ul. 46, mešt. dom (č. ÚZPF 1079/0), architektonicko-historický výskum, autor: Mgr. P. Tajkov

25. Košice – Hlavná ul. 54, mešt. dom suterény (č. ÚZPF 1085/0), architektonicko-historický a archeologický výskum, autori: Ing. arch. J. Duchoň, Ing. arch. J. Béreš, CSc.

26. Košice – Kováčska ul. 36, mešt. dom (č. ÚZPF 1173/0), architektonicko-historický výskum, autor: Mgr. art. I. Havasi

27. Košice – Mäsiarska ul. 22, mešt. dom (č. ÚZPF 1227/0), architektonicko-historický výskum, autor: Mgr. art. I. Havasi

28. Košice – Mäsiarska ul. 32, mešt. dom (č. ÚZPF 1234/1), architektonicko-historický výskum, autori: Mgr. art. I. Havasi, Mgr. art. M. Holomaň

29. Kremnica – Nám. M. R. Štefánika 1/1, mešt. dom (č. ÚZPF 2282/2), umelecko-historický výskum, autorky: Ing. arch. Ľ. Husovská, CSc., Mgr. E. Hrašková

30. Kvačany – r.k. kostol sv. Kataríny (č. ÚZPF 315/0), architektonicko-historický výskum, autor: akad. soch. J. Maták

31. Láb – r.k. kostol Všetkých svätých (č. ÚZPF 440/0), architektonicko-historický výskum, autori: Ing. arch. I. Gojdič, Mgr. M. Timková, Mgr. K. Zvedelová

32. Lučenec – Vajanského ul. 16, mešt. dom (č. ÚZPF 3505/0), architektonicko-historický výskum, autori: Ing. arch. I. Gojdič, Ing. arch. P. Gojdičová

33. Modra – Štúrova ul. 115, mešt. dom (č. ÚZPF 11030/0), architektonicko-historický výskum, autorka: PhDr. M. Kvasnicová

34. Necpaly – kaštieľ (č. ÚZPF 613/1), architektonicko-historický, umelecko-historický a reštaurátorský výskum, autori: PhDr. M. Sura, akad. soch. I. Škandík

35. Pezinok – Radničné nám. 1, mešt. dom (č. ÚZPF 10883/0), architektonicko-historický výskum, autor: PhDr. I. Štassel

36. Ružomberok - Vlkolínec – sýpka (č. ÚZPF 2844/4), architektonicko-historický výskum, autorka: Ing. arch. M. Moncoľová

37. Spišské Vlachy – Ul. SNP 19, mešt. dom (č. ÚZPF 806/0), architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, autori: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková

38. Trávnica – kaštieľ (č. ÚZPF 372/1), architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, autorka: PhDr. N. Urbanová

39. Trnava – Trojičné nám. 5, mešt. dom (č. ÚZPF 10179/0), architektonicko-historický a umelecko-historický výskum, autorka: Ing. arch. J. Žuffová

40. Vlachy – kaštieľ (č. ÚZPF 376/0), architektonicko-historický výskum, autori: Mgr. L. Kürthy, Mgr. B. Glocková

41. Vysoké Tatry - Tatranská Lomnica – zotavovňa - hotel Morava (č. ÚZPF 3858/0), architektonicko-historický výskum, autor: Mgr. D. Haberland

42. Vysoké Tatry - Tatranská Lomnica – hotel Lomnica (č. ÚZPF 3862/0), architektonicko-historický výskum, autori: Ing. arch. I. Gojdič, Mgr. M. Timková