Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. O úrade
  3. Kontakty
  4. SOS linka ochrany pamiatkového fondu

SOS linka ochrany pamiatkového fondu

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky umožňuje verejnosti nahlasovať poškodzovanie pamiatok, ich zanedbávanú údržbu, nelegitímnu činnosť na pamiatkach alebo v pamiatkových územiach, ako aj poškodzovanie alebo vykrádanie archeologických lokalít, a to prostredníctvom emailu sos@pamiatky.gov.sk  alebo prostredníctvom kontaktného formulára uvedeného na tejto stránke. Vopred vám ďakujeme za podnety a váš záujem o ochranu kultúrneho dedičstva.

sos_linka_1.jpg
sos_linka_2.jpg
sos_linka_3.jpg

Kontaktný formulár

Údaje o udalosti
sem uveďte napr. názov objektu/predmetu, číslo pamiatky alebo akékoľvek iné identifikačné údaje
Lokalita
pdf/doc/xls/odt