Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Aktuality

Značka: oltár

Stav pred reštaurovaním, foto: J. Dorica
Barokový oltárny obraz sa našiel v kontajneri. Zreštaurovaný sa vrátil do Nitrianskej Blatnice
01 – Tužina, bočný oltár Ukrižovania. Stav po reštaurovaní. Foto B. Matáková
KPÚ Trenčín

V rímskokatolíckom Kostole sv. Jakuba Staršieho v Tužine postaveného v roku 1797 na mieste staršieho kostola sv. Jakuba a sv. Kataríny, sa od konca…

01 - Chyžné, celok evanjelického a. v. kostola. Foto: Archív OPÚ SR (72.761)
Odbor NKP a PÚ

Prieskum a revízia pamiatkového fondu umenia baroka, klasicizmu a mladších výtvarných slohov v regióne Gemera dlho ostávali „v úzadí“ záujmu a…

Barokový oltár z koceľovského evanjelického kostola po reštaurovaní, foto: ORA Bratislava
Aktuality PÚSR

Záchrana gemerských oltárov z obdobia baroka a začiatku „dlhého storočia“ patrila medzi dlhodobé priority Pamiatkového úradu a jeho Oblastného…