Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Aktuality

Značka: archeológia

Odbor archeológie
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky sa v apríli 2021 stal členom medzinárodného projektu ARIADNEplus, ktorého cieľom je ochrana dát archeologického…
Europske_dni_archeologie_2021_01.jpg
Odbor archeológie

Tak, ako minulý rok, aj v roku 2021 sa tretí júnový víkend uskutočnia Európske dni archeológie, ktoré majú za cieľ spropagovať a priblížiť prácu…

Skalica_mohylnik_01.jpg
Odbor archeológie

Včasnostredoveký mohylník v extraviláne Skalice v polohe Kopečnica (známej aj ako Háj) patrí k výnimočným pamiatkam pochádzajúcim (aj) z obdobia…

01 – Digitálny 3D model terénu hradiska na Plešovici (k. ú. Malé Kozmálovce, okr. Levice) vznikol v réžii Pamiatkového úradu SR v spolupráci s T. Lieskovským zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a bol vytvorený na základe dát poskytnutých Úradom geodézie, kartografie a katastra SR. Dostupný je na adrese: https://bit.ly/3p4Eknq
Odbor archeológie

Hradisko na vrchu Plešovica v katastrálnom území Malých Kozmáloviec, okr. Levice, je umiestnené na prírodnej dominante nad tokom Hrona v južnej časti…

Malinova_stredoveka_tazba_01.jpg
Odbor archeológie

Baníctvo, najmä ťažba kovov, bolo v minulosti významnou zložkou hospodárstva územia Slovenska. S ním súviselo premiestňovanie obrovského množstva…

01 – Nález prsteňa in situ. Foto P. Grznár
KPÚ Trnava

Ešte počas prvej vlny pandémie koronavírusu nadšenec archeológie objavil drobné, v teréne sotva viditeľné, opevnenie v Malých Karpatoch v Trnavskom…

01 – Obálky zborníkov venovaných archeológii, vydaných Pamiatkovým úradom SR v roku 2020
Odbor archeológie

Koncom roka 2020 vydal Pamiatkový úrad SR dva zborníky, ktoré sú venované archeológii. Zborník Monumentorum tutela – Ochrana pamiatok 31 je zameraný…

01 – Archeologický a paleontologický prieskum nálezovej situácie, autor: Peter Grznár
KPÚ Trnava

V obci Banka pri Piešťanoch v polohe Štepnica bol v súvislosti s výstavbou realizovaný sondážny archeologický výskum, ktorým sa podarilo zachytiť časť…

01 – pohľad na kamenný portál pivnice od západu (foto: Peter Grznár)
KPÚ Trnava

Na území pozdĺž Halenárskej ul. medzi Seminárom sv. Štefana a Synagógou Status quo pripravuje Mesto Trnava vytvorenie parčíka s menšou vodnou plochou.…

Dvorniky_hradok_NKP_01.jpg
KPÚ Trnava

Pamiatkový úrad SR na základe podkladu vypracovaného KPÚ Trnava vyhlásil hrádok v Dvorníkoch, v miestnej časti Posádka, za národnú kultúrnu pamiatku,…