Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Aktuality
  3. Detail

Zborník Monumentorum Tutela 33

Monumentorum Tutela. Ochrana pamiatok 33

Bratislava: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2023, 359 s.

ISBN 978-80-69051-02-7

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky vydal v roku 2023 ďalšiu časť zborníka Monumentorum Tutela. Ochrana pamiatok 33. Zborník je zostavený z príspevkov, ktoré odzneli na vedeckej konferencii Železiarne – srdce priemyslu (Pamiatkový úrad SR a Slovenské technické múzeum, Košice, 2022) a na odbornom online seminári K dejinám mlynov – výskum a mapovanie (Pamiatkový úrad SR a Vodné mlyny Oblazy, n. o., 2021).

Prvá časť zborníka je venovaná hutníctvu a železiarskemu priemyslu z pamiatkarského a múzejného pohľadu, ale aj z pohľadu historiografie, archeológie, vývoja hutníckych technológií či umeleckej produkcie. V druhej časti nájde čitateľ príspevky zamerané najmä na objavovanie histórie mlynov a s tým súvisiace bádanie v archívnych fondoch, prečíta si o mlynoch od Záhoria po Abov, nazrie do depozitov našich pamäťových inštitúcií. Jedným z výstupov nášho úsilia o poznanie a ochranu molinologického dedičstva je aj online Databáza vodných mlynov na Slovensku.

 

Zborník je možné si zakúpiť v sídle Pamiatkového úradu na Červenom moste 6 v Bratislave.

CENA: 10 €

Foto: J. Šipöcz