Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Aktuality
  3. Detail

Slovensko v európskej zbierke digitalizovaného kultúrneho dedičstva reprezentuje 3D románska rotunda v Šiveticiach

Rotunda v Šiveticiach. PÚ SR (Foto: J. Šipöcz)

V rámci projektu Twin it! boli vyzvané ministerstvá kultúry členských štátov Európskej únie, aby sa spojili so svojimi národnými kultúrnymi inštitúciami a prispeli do spoločného európskeho dátového priestoru v rámci projektu pre kultúrne dedičstvo Europeana. „Cieľom kampane je zhromaždiť a predviesť symbolické a vysokokvalitné vzorky európskeho kultúrneho bohatstva v 3D a zároveň podporiť členské štáty v ich úsilí o 3D digitalizáciu a uchovávanie“. 

Každá krajina mala do projektu prispieť digitalizátom jedného objektu. Za Slovenskú republiku bol ako inštitúcia rezortu kultúry s bohatými skúsenosťami s digitalizovaním pamiatkových objektov vybraný Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. Zverejnenie digitálneho objektu zabezpečoval národný agregátor Slovakiana.sk. V rámci Twin it! sme digitalizovali románsku rotundu v Šiveticiach, ktorú si môžete pozrieť tu: https://www.europeana.eu/sk/item/1063/urn_nbn_sk_cair_ko2g9e6. Objekt bol doplnený o metadáta a spĺňa požiadavky pre zverejnenie na Europeane. 

Objekt je uverejnený aj na Slovakiana.sk https://www.slovakiana.sk/kulturne-objekty/cair-ko2g9e6

Odbor digitalizácie a grafickej dokumentácie PÚ SR od roku 2012 v projekte OPIS 2 začal digitálne dokumentovať pamiatkové objekty Slovenskej republiky. Vybrané digitalizované pamiatkové objekty si môžete pozrieť aj na: https://sketchfab.com/search?q=pamiatkov%C3%BD+%C3%BArad+sr&type=models

Ďalšie objekty digitálne dokumentované PÚ SR na Slovakiane: https://lnk.sk/cad6

Rotunda v Šiveticiach. Zdroj: PÚ SR (Foto: P. Brunčák)
Rotunda v Šiveticiach. PÚ SR (Foto: J. Šipöcz)