Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Aktuality
  3. Detail

Európske dni archeológie 2024

Aj tento rok sa tretí júnový víkend bude konať obľúbené podujatie Európske dni archeológie, ktoré približuje archeologické dedičstvo a prácu archeológov širokej verejnosti. Myšlienka propagovať a  prezentovať archeológiu pôvodne vznikla v roku 2010 vo Francúzsku v Národnom inštitúte preventívnych archeologických výskumov (INRAP) a postupne sa rozširovala do ďalších krajín Európy. Od roku 2020 je jednou z nich aj Slovensko, kde je jeho koordinátorom Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. V súčasnosti sú do tohto podujatia zapojené všetky krajiny Rady Európy.

Archeológovia, pamiatkari a muzeálni pracovníci z rôznych miest Slovenska si opäť pripravili pre návštevníkov bohatý program. V dňoch 14. – 16. júna 2024 sa všetci záujemcovia o archeológiu môžu tešiť na komentované prehliadky v múzeách i priamo na archeologických lokalitách, na prednášky, workshopy či tvorivé dielne pre deti nielen v múzeách, ale aj v archeoparkoch či na hradoch. Na internete budú sprístupnené prezentácie či interaktívne 3D modely archeologických nálezísk. 

Kam na vychádzku?

Počas troch dní sa uskutočnia viaceré komentované prehliadky a prechádzky po archeologických lokalitách v sprievode archeológov, ktorí ich dobre poznajú. 

V Banskej Štiavnici sa v piatok 14. 6. 2024 o 14.00 hod. bude konať komentovaná prehliadka Hrad Glanzenberg (Staré mesto) a banské dobývky pod ním. Počas nej vás archeológ Zdenko Rusko z Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica spolu s archeológom Jozefom Labudom, dlhoročným vedúcim archeologického výskumu na tejto lokalite, oboznámia s históriou lokality, jej vývojom a archeologickým výskumom. 

V sobotu 15. 6. 2024 o 14.00 hod. sa uskutoční vychádzka Po stopách predkov na hradisko Rohačka pri Ploštíne v sprievode archeologičky Simony Sliackej z Liptovského múzea v Ružomberku. Dozviete sa na nej zaujímavé informácie o hradisku, ktoré bolo osídlené už v dobe bronzovej, i o jeho obyvateľoch. 

Viacero prechádzok sa uskutoční v nedeľu 16. 6. 2024. V čase od 10.00 do 15.00 hod. môžete zažiť Potulky zaniknutou krajinou Zoborských vrchov v sprievode archeológa Petra Bistáka. Východiskovým bodom bude Zoborský kláštor (Špecializovaná nemocnica sv. Svorada), odkiaľ bude nasledovať komentovaná prechádzka na hradisko z neskorej doby bronzovej na Zobore a na hrádok a mohylník v Nitrianskych Hrnčiarovciach. Účastníci prechádzky sa dozvedia najnovšie informácie o archeologických pamiatkach, diaľkovom prieskume zeme a o zaniknutej krajine Zoborských vrchov. Podujatie pripravil Pamiatkový úrad SR v spolupráci s Turistickým informačným centrom Nitra a OZ Hradisko Zobor. Archeopotulky Rimavskou Sobotou s archeológom Alexandrom Botošom z Gemersko-malohonstského múzea sa uskutočnia o 14.00 hod. Počas prechádzky po širšom historickom jadre mesta Rimavská Sobota spoznáte miesta objavenia najvýznamnejších archeologických nálezov a dozviete sa rôzne zaujímavosti z histórie mesta. Na jednotlivých stanovištiach prechádzky budú účastníkom predstavené aj archeologické nálezy, ktoré boli na danom mieste objavené. V rovnakom termíne (16. 6. 2024 o 14.00 hod.) sa uskutoční aj komentovaná prehliadka S archeológom po Starom zámku v Banskej Štiavnici. Vďaka archeológovi Tadeášovi Mackovi zo Slovenského banského múzea sa dozviete viac o histórii, architektúre a archeologických nálezoch Starého zámku. V čase od 10.00 do 16.00 bude prebiehať komentovaná prehliadka Archeologický výskum Kremnička-pamätník. O lokalite Kremnička, ktorá je známa ako pamätné miesto spojené s bojmi počas SNP a najmä s brutálnymi nacistickými represáliami, ako aj o plánovanom archeologickom výskume, bude návštevníkov informovať archeológ Pavol Šteiner z Katedry archeológie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. 

V rámci Európskych dní archeológie sa v sobotu 15. 6. 2024 tiež uskutoční už X. ročník LIMES DAY, ktorý organizuje Mestský ústav ochrany pamiatok v Bratislave (na podujatie je potrebné sa registrovať). Ide o podujatie spájajúce dve rímske lokality – slovenskú Gerulatu a rakúske Carnuntum, ktoré sú zapísané na zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Tento rok budú prepojené vďaka až trom dopravným prostriedkom. Archeobus účastníkov odvezie o 9.30 hod. z Bratislavy do vojenského tábora Gerulata v Rusovciach a odtiaľ do rímskeho mesta Petronell-Carnuntum. Zastaví sa aj v Múzeu Carnuntinum, v rímskom vojenskom a civilnom amfiteátri a pri Pohanskej bráne. Každý vášnivý cyklista si môže výlet po rímskych pamiatkach užiť v cyklistickej skupine Cyklolimes. Vyrážať sa bude o 9.00 hod. spod mosta Lanfranconi na petržalskej strane. Milovníci vody sa zas môžu zúčastniť splavu po Dunaji, ktorý tvoril prirodzenú hranicu Rímskej ríše. V sprievode skúsených inštruktorov z Vodáckeho centra sa môžete preplaviť z Bad Deutsch-Altenburgu (štartuje sa o 14.00 hod. pri stĺpe Marka Aurélia) do Karloveskej zátoky. V Antickej Gerulate sa v sobotu o 10.00 hod. bude konať komentovaná prehliadka areálu a expozície. Sprevádzať bude archeologička Jaroslava Schmidtová z Múzea mesta Bratislavy, ktorá dlhoročne vedie archeologický výskum na tejto lokalite. Zároveň tam bude v tomto čase prebiehať program Kto je to archeológ? pre rodiny s deťmi, počas ktorého sa malí návštevníci budú môcť zoznámiť s prácou archeológov. 

Tohtoročnou novinkou sú podujatia konané aj v dvoch slovenských archeoparkoch (z kapacitných dôvodov je potrebné sa prihlásiť vopred). V sobotu 15. 6. 2024 v čase od 11.00 do 16.00 hod. môžete v Archeoparku Mokrý kút vo  Vyšnom Kubíne zažiť Oravu v praveku. Čaká vás interaktívna prednáška o živote ľudí v praveku s ukážkami replík archeologických nálezov z Oravy, ukážky každodenných činností, ktoré prebiehali v pravekých komunitách, i dobová prezentácia odlievania bronzu, ktorá vám priblíži spracovanie kovu v dobe bronzovej. V nedeľu 16. 6. 2024 v čase od 10.00 do 18.00 si zas v Archeoparku Cífer-Pác môžete vyskúšať prácu archeológov. Program bude prebiehať v blokoch, ktoré sa začínajú o 10.00, 13.00 a 16.00 hod. Pripravené sú tri typy aktivít: skúmanie terénu, simulované archeologické vykopávky a nakoniec identifikácia a popis nájdených artefaktov. Počas celého dňa budú prebiehať aj komentované prehliadky. 

Program aj pre milovníkov hradov

Ani tento rok v programe nebudú chýbať hrady. Na hrade Uhrovec, ktorý je nielen obľúbeným miestom návštevníkov, ale aj príkladom kvalitnej pamiatkovej obnovy s dôrazom na autentické zachovanie pamiatkovej hodnoty hradnej ruiny a jej genia loci, budú môcť návštevníci zažiť komentované prehliadky Archeológia hradu Uhrovec – dokážete vidieť minulosť? počas všetkých troch dní. V piatok 14. 6. 2024 o 17.00 hod., v sobotu 15. 6. 2024 o 11.00, 14.00 a 16.00 hod. a v nedeľu 16. 6. 2024 o 11.00 hod. sa vďaka archeológovi Filipovi Jaššovi a jeho dvom kolegom – Petrovi Horanskému a Jakubovi Hubovi – návštevníci dozvedia viac nielen o hrade, ale aj o archeologickom výskume na ňom. Na hrade bude možné tiež vidieť dobrovoľníkov pri konzervačných prácach. Podujatie pripravil Pamiatkový úrad SR v spolupráci s OZ Hrad Uhrovec.

V sobotu 15. 6. 2024 v čase od 10.30 do 14.00 hod. sa uskutoční Deň archeológie na Fiľakovskom hrade. Hradné múzeum vo Fiľakove pripravilo prednášku o poklade mincí objavenom v interiéri kostola v Holiši a keramický workshop na nádvorí hradu, počas ktorého si môžete vyrobiť hlinené nádoby či plastiky, alebo si vyskúšať mletie obilia pomocou žarnova. V nedeľu 16. 6. 2024 o 16.00 hod. sa v areáli hradu Sivý Kameň v Podhradí bude konať komentovaná prehliadka Tajomstvo múrov. (Ne)tušené súvislosti z dejín hradu Sivý Kameň. Archeologička D. Andreánska bude návštevníkov nielen sprevádzať po ruinách hradu, ale im aj ukáže vybrané archeologické nálezy a predstaví novinky zo života združenia Časovrat i nadchádzajúceho hradného leta. 

SNM – Archeologické múzeum si na sobotu 15. 6. 2024 v čase od 16.00 do 18.30 hod. pripravilo Hradné putovanie. To začne prehliadkou výstavy Život na hradoch a hrádkoch v budove múzea a následne sa návštevníci presunú po nábreží na Bratislavský hrad, pričom sa dozvedia o histórii a archeológii hradu aj predhradia. S hradnou tematikou bude múzeum pokračovať i v nedeľu v čase od 10.30 do 12.30, kedy je pripravené podujatie Hravo o hradoch pre rodiny s deťmi. Jeho súčasťou bude detská prehliadka výstavy Život na hradoch a hrádkoch, aktivity a hry v interaktívnej výstave „Hravo o hradoch“ a tvorivé dielne na tému hradov.   

Prednášky a komentované prehliadky 

Keďže program „pod holým nebom“ sa uskutoční len v prípade dobrého počasia, sú pripravené aj podujatia v interiéri. Viaceré prednášky sa uskutočnia v piatok 14. 6. 2024. V čase od 10.00 do 14.00 sa v Zemplínskom múzeu v Michalovciach bude konať archeologický seminár Najnovšie výsledky archeologického výskumu na Zemplíne. Vďaka šiestim prednáškam, ktoré budú mať archeológovia z rôznych inštitúcií, sa dozviete napríklad o výsledkoch výskumu michalovskej synagógy či o poklade z Trhovišťa. A keď už budete v múzeu, určite si pozrite aj novootvorenú archeologickú expozíciu. Menší prednáškový cyklus Najstaršie okná na Slovensku, spojený s uvedením publikácie „Antické okná zo Stupavy“, bude v čase od 16.00 do 18.00 hod. v SNM – Archeologickom múzeu v Bratislave. Viacerí odborníci – archeológ, historik i seizmológ – budú rozprávať o náleze rímskych okien zo Stupavy a o tom, aké nové zistenia tento výnimočný nález priniesol. V Podjavorinskom múzeu v Novom Meste nad Váhom o 16.00 hod. bude mať archeológ Juraj Malec prednášku pod názvom Výskum novomestského podzemia. Návštevníkom prezradí doterajšie poznatky o dochovaných častiach podzemia historického centra Nového Mesta nad Váhom a zavedie ich do podzemných priestorov, preto si so sebou nezabudnite vziať baterky. V rovnakom čase bude vo Vihorlatskom múzeu v Humennom prebiehať prezentácia Hrady Brekov a Jasenov vo svetle archeologických výskumov s dôrazom na nálezy kachlíc. O 18.00 hod. sa v priestore Obecného úradu v Kováčovej uskutoční prednáška Naši prví susedia spojená s menšou výstavou. Počas nej archeológ Martin Miňo z Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica oboznámi návštevníkov so sídliskom z mladšej a neskorej bronzovej, ktoré sa v obci Kováčová odkrylo. Počas prednášky budú vystavené aj rekonštruované nálezy z tohto sídliska, ako aj originálne nálezy zo širšieho regiónu. V tom istom čase sa bude konať aj prednáška Archeologické doklady pravekej ťažby medi na Pieskoch v Obecnom úrade Špania Dolina, ktorú organizuje archeologička Monika Fratričová z Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica v spolupráci so spoločnosťou Midland Adventure. 

Okrem prednášok sa záujemcovia o archeológiu môžu tešiť aj na komentované prehliadky k výstave Poklady archeológov v prúde času. Tie sa uskutočnia vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach v piatok a sobotu vždy o 10.00 hod. V sobotu v čase od 10.00 do 16.00 hod. bude v tomto múzeu navyše aj zaujímavý program pre malých návštevníkov – tvorivé dielne s Múzejkou na tému archeológia. 

Podujatia (nielen) pre školy

Na piatok 14. 6. 2024 sú pripravené aj viaceré akcie pre školské skupiny, ktoré sa však musia nahlásiť vopred. V Múzeu v Kežmarku sa v čase od 9.00 do 16.00 hod. žiaci základnej školy môžu zúčastniť interaktívneho podujatia Hravo archeológom. Deti sa oboznámia s prácou archeológa, s archeologickými nálezmi i so skamenelinami, nazrú do života pravekých lovcov mamutov a do ďalších období praveku, budú sa hrať a súťažiť. Súčasťou podujatia je aj netradičná interaktívna výstava a možnosť ocitnúť sa v priestoroch, kam sa bežní návštevník múzea nedostane. Deň s archeológom môžu stráviť deti aj v Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši v čase od 9.00 do 14.30 hod. Vyskúšajú si mletie obilia na zrnotierke, výrobu hlinenej nádoby a objavia vlastný archeologický nález. Súčasťou podujatia je aj komentovaná prehliadka výstavy Nové poklady zo starého Liptova o najnovších archeologických objavoch na Liptove, na ktorej sa dozvedia veľa zaujímavostí. Deti a mládež môžu tiež zažiť Archeopotulky Rimavskou Sobotou. V čase od 10.00 hod. ich bude archeológ Gemersko-malohontského múzea sprevádzať po širšom historickom centre mesta a ukáže im miesta objavenia najvýznamnejších archeologických nálezov a nálezísk. V rovnakom čase bude vo Vihorlatskom múzeu v Humennom prebiehať prezentácia Hrady Brekov a Jasenov vo svetle archeologických výskumov s dôrazom na nálezy kachlíc

Čo nové na webe?

Európske dni archeológie sa tradične budú konať aj na internete. Pamiatkový úrad SR zverejní na platforme Sketchfab niekoľko nových 3D modelov terénu archeologických nálezísk. Múzeum v Kežmarku zverejní na svojej webovej stránke a sociálnych sieťach prezentáciu Mestské hradby v Kežmarku a Podolínci. Tá je zároveň aj pozvánkou na výstavu, ktorá bude sprístupnená na Kežmarskom hrade v mesiaci august.

Kompletný program Európskych dní archeológie 2024 sa postupne zverejňuje na webovej stránke Európskych dní archeológie (https://journees-archeologie.eu/c-2024/lg-sk/slovakia/Domov) a na facebookovej stránke Európske dni archeológie https://www.facebook.com/EuropskeDniArcheologie)Podrobnejšie informácie o konkrétnych podujatiach nájdete na stránkach jednotlivých inštitúcií. 

Tešíme sa na Vašu účasť!

Erika Makarová, Pamiatkový úrad SR

 

Ohlasy na podujatie:

Európske dni archeológie opäť na celom Slovensku. 04. 06. 2024. Kultúrny denník [online]. Dostupné na: https://devin.rtvs.sk/clanky/kulturny-dennik/366215/europske-dni-archeologie-opat-na-celom-slovensku