Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Aktuality
  3. Detail

Devínsky amfiteáter bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku

Devínsky amfiteáter v roku 2021, zdroj: PÚ SR (foto: V. Kapišinská)

Devínsky amfiteáter je situovaný v mimoriadne atraktívnej lokalite, ktorá je významná z historického, urbanistického a predovšetkým jedinečného prírodno-krajinného hľadiska. Napriek ideológii, ktorá stála v pozadí vzniku tejto stavby a ideologickým prepojeniam, ktorým sa nevyhla ani v období socializmu, je objekt letného divadla nositeľom významných pamiatkových hodnôt. Objekt bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku, v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR je evidovaný pod číslom 13 002 pod názvom Divadlo amfiteatrálne (amfiteáter, letné divadlo).Objekt je dlhodobo nevyužívaný a chátra, v blízkej budúcnosti by však mal prejsť zásadnou obnovou.

Počas svojho aktívneho fungovania zohrával amfiteáter veľkú kultúrno-spoločenskú úlohu. Konali sa tam miestne stretnutia a zhromaždenia, ako aj kultúrne akcie celoštátneho významu. Výnimočná je aj urbanistická hodnota objektu, ktorý stojí na strategicky a historicky významnom a zároveň turisticky atraktívnom mieste s nadnárodným významom – pod ruinami Devínskeho hradu, pri sútoku riek Dunaj a Morava.

Solitérna stavba vsadená do južného úpätia hradného brala je prostredníctvom terasovitej úpravy hľadiska prirodzene začlenená do terénu prírodného prostredia. Hlavná fasáda aj hľadisko divadla sú nasmerované na neopakovateľné výhľady a impozantné prírodné scenérie. Rovnako významné sú aj architektonické hodnoty stavby. Budova, ktorá bola iniciovaná už v roku 1939, bola zrealizovaná a prevedená do súčasného stavu až v roku 1948 podľa projektu českého architekta Václava Houdeka. Napriek neskorej dobe vzniku sa v stavbe zrkadlí povojnová reflexia funkcionalizmu 30. rokov minulého storočia. Architektúra budovy bez ideologického zaťaženia čerpá inšpiráciu v čistom medzivojnovom funkcionalizme, ktorý je prezentovaný predovšetkým vo výraze hlavnej fasády, koncipovanej v jasných čistých líniách. Koncepcia stavby nasledovala myšlienku pripodobnenia budovy k lodi či parníku, čomu nasvedčuje celkové rozloženie fasády, použitie typických nautických prvkov, dômyselná kombinácia rôznych povrchov a jedinečná poloha na dotyku s veľtokom.

Radomír Sabol, PÚ SR

Pohľad na čelnú fasádu amfiteátra smerom od Dunaja, zdroj Archív mesta Bratislavy. Dokumentácia stavby Letné divadlo, Devín, p. č. 637, 638, Slovanské nábrežie. 1948 – 49. Fond Útvar hlavného architekta, inv. č. 6806, krabica 731.
Devínsky amfiteáter v roku 2021, zdroj: PÚ SR (foto: V. Kapišinská)
Devínsky amfiteáter v roku 2021, zdroj: PÚ SR (foto: V. Kapišinská)
Devínsky amfiteáter v roku 2021, zdroj: PÚ SR (foto: V. Kapišinská)