Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. O úrade
  3. Hospodárenie úradu

Hospodárenie úradu

Pamiatkový úrad SR je štátna rozpočtová organizácia zapojená finančnými vzťahmi na rozpočet rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry SR, ktorá v rámci svojej pôsobnosti zabezpečuje financovanie a vecné prostriedky pre osem Krajských pamiatkových úradov, jedenásť ich pracovísk a dva Oblastné reštaurátorské ateliéry, ktoré sú preddavkovými organizáciami PÚ SR bez právnej subjektivity. Na svojej internetovej stránke zverejňujeme alebo sprístupňujeme faktúry, objednávky, zmluvy a ďalšie materiály týkajúce sa ekonomickej a prevádzkovej činnosti úradu.

Faktúry

zverejňované pravidelne v mesačných intervaloch

Objednávky

zverejnené na webe MK SR

Zmluvy

zverejnené na Centrálnom registry zmlúv (CRZ)

Zmluvy do roku 2011 boli uverejňované elektronickou formou na webe MK SR, zmluvy od 1.5.2011 do 26.2.2012 boli uverejňované na webe PÚ SR.

Verejné obstarávanie

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zriadil svoj profil na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie, v ktorom uverejňuje všetky informácie a dokumenty, o ktorých ustanovuje citovaný zákon o verejnom obstarávaní. Pamiatkový úrad SR sa riadi smernicami o verejnom obstarávaní Ministerstva kultúry SR.

Od roku 2014 využíva Pamiatkový úrad SR taktiež Elektronický kontraktačný systém.

Do roku 2014 bolo verejné obstarávanie publikované na webovej stránke Pamiatkového úradu SR.

Kontrakty s MK SR

zverejnené na webe MK SR

Evidencia majetku

zverejnená prostredníctvom Centrálnej evidencie majetku MF SR

Protikorupčné opatrenia

Akčný plán boja proti korupcii 2024 (pdf, 1,21 MB)