Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Aktuality

Značka: KPÚ Prešov

01 – celkový pohľad na dom na barbakáne 2007,foto: archív KPÚ Prešov
KPÚ Prešov

Príbeh „Zeleného domu“ sa začal písať v marci 2002, keď vlastník začal s prípravou prestavby a prístavby rodinného domu na Rhodyho 14 v Bardejove,…

01 – Epitafy v oporných pilieroch pred premiestnením a pred obnovou exteriéru, zdroj: archív KPÚ Prešov
KPÚ Prešov

Začiatkom roka 2020 sa začala komplexná obnova exteriéru rímskokatolíckeho Kostola sv. Mikuláša v Starej Ľubovni, počas ktorej boli za aktívnej účasti…

KPÚ Prešov
Pracovník KPÚ Prešov a dlhoročný kolega Mgr. Peter Vološčuk dňa 14.8.2020 náhle a nečakane zomrel.

Bol medzi pamiatkarmi od roku 1986. Okrem…
FEAD2020-logo.png
KPÚ Prešov

FEAD 2020 sa uskutoční v dňoch 23.-25.9.2020 a odborná konferencia sa bude konať dopoludnia v piatok 25.9.2020 v zasadačke Krajského pamiatkového…

01 - Obraz Kristus pred súdom kostol Ľubica - celkový pohľad, zdroj: KPÚ Prešov
KPÚ Prešov

Veľkorozmerný neskororenesančný závesný obraz Kristus pred veľradou (olejomaľba na plátne) z pol. 17. stor. sa nachádza v Ľubici, pôvodne bol zavesený…

01 – celkový pohľad na objavené maľby severne od víťazného oblúka, foto: Mgr. E. Poláková, KPÚ Prešov
KPÚ Prešov

Kostol rím. kat. sv. Antona Pustovníka v Spišskej Belej bol v 60.-70. rokoch 13. stor. postavený ako jednoloďová, plochostropá stavba s rovným…

Stanoviská

Sušiareň liečivých rastlín v Hanušovciach nad Topľou

Príbeh jednej nezvyčajnej pamiatky

Životný príbeh sušiarne liečivých rastlín sa začal písať v…

Becherov, pohľad na vojnový cintorín z juhu
KPÚ Prešov

Vojnové cintoríny z I. svetovej vojny sú typom pamiatok, ktoré donedávna v pamiatkovom fonde Slovenskej republiky reprezentovalo minimálne množstvo…

Kolbasov, zvon malý (1777)
KPÚ Prešov

V priebehu prvých dvoch mesiacov aktuálneho kalendárneho roka sa KPÚ Prešov v rámci výkonu štátnej správy aj spracovania revízie ÚZPF podarilo vo…

Súsošie sv. Rócha
KPÚ Prešov

Výtvarné umenie v priebehu vekov neustále reagovalo na vonkajšie podnety a dobové dianie. Výnimkou neboli ani morové epidémie medzi 14. a 18.…