Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Registre a evidencie
  3. Register NNKP
  4. Detail NNKP

Detail NNKP

KOSTOL (kostol sv.Filipa a Jakuba )

Kraj
Bratislavský
Okres
Senec
Obec
Nová Dedinka
Katastrálne územie
Nová Ves pri Dunaji
Ochranné pásmo
Číslo ÚZPF
499
Počet pamiatkových objektov
1
Unifikovaný názov NNKP
KOSTOL
Bližšie určenie NNKP
r.k.Premenenia Pána
Zaužívaný názov NNKP
kostol sv.Filipa a Jakuba
Vznik
1.pol.13.st.
Prevládajúci sloh
romanika
Primárne druhové určenie
architektúra
Sekundárne druhové určenie
urbanizmus
Autorské určenie
Typ NNKP
sakrálna architektúra
Katalógový popis

Kostol Premenenia Pána v Novej Dedinke
Rímskokatolícky kostol Premenenia Pána sa nachádza mimo zastavanej časti obce Nová Dedinka, niekoľko sto metrov juhovýchodným smerom. Okolo kostola sa nachádza aktívny cintorín. Pôvodne románsky kostol pochádza už zo začiatku 13. storočia, pričom je možný aj jeho skorší vznik. V polovici 14. storočia boli steny vyzdobené nástennými maľbami. Z výmaľby sa zachoval výjav s Michalom Archanjelom v lodi a výjavy so sv. Katarínou a sv. Mikulášom v presbytériu. Terajšiu podobu kostol nadobudol po prestavbe na prelome 17. a 18. storočia. Prestavba bola nevyhnutná kvôli statickým problémom. Pôvodne bol kostol zasvätený apoštolom sv. Filipovi a sv. Jakubovi, zmena patrocínia sa udiala zrejme v 18. storočí. Kostol sv. s dodatočnými renesančnými a barokovými zásahmi je tehlový, jednoloďový objekt bez veže a bez sakristie, na východe ukončený polygonálnym presbytériom, v interiéri s emporou na západe. Loď kostola je postavaná na obdĺžnikovom pôdoryse s klasickou orientáciou východ – západ, so vstupom na juhu. Strop lode je trámový. Na východe sa cez triumfálny oblúk s lomeným ukončením napája priestor presbytéria. Pri oblúku sa nachádza výmaľba s Michalom Archanjelom. Presbytérium je zaklenuté valenou klenbou s konchou a lunetami. Na západnej stene sa nachádzajú stredoveké fresky zobrazujúce sv. Mikuláša a sv. Katarínu. V severnom múre sa nachádza výklenok pastofória. Svätyňa je osvetlená tromi štrbinovými oknami. V západnej časti kostola je empora nesená na murovaných pilastroch zapustených do obvodových múrov. Hlavný vstup je umiestnený na južnej fasáde vo forme zdvojeného pravouhlého kamenného portálu. Na južnej fasáde sú dva okenné otvory vo vrchole polkruhové. Plasticky je fasáda zdobená piatimi lizénami, ktoré sú vo vrchole spojené oblúkmi. Fasádu podopiera dvojstupňový oporný pilier, takýto pilier je aj na severnej fasáde. Severná fasáda je tiež členená lizénami, je ich deväť. Západná fasáda je bez okien a podopieraná je tromi piliermi. Dva nárožné piliere sú jednostupňové, ústredný je dvojstupňový s vyhĺbenou nikou, v ktorej je kópia sochy Panny Márie s dieťaťom. Východná strana kostola je ukončená šiestimi stenami polygónu presbytéria. V tretej, piatej a šiestej stene sú úzke štrbinové okná. V osi svätyne je múr podopretý dvojstupňovým oporným pilierom. Loď je zastrešená sedlovou strechou, na východe je kovová makovica s krížom. Nad západnou časťou bola vstavaná malá drevená vežička s ihlancovou strechou. Svätyňa je zastrešená sedlovou strechou na východe ukončenou valbou zalomenou na štyrikrát. Stredoveký kostol Premenenia Pána patrí do skupiny tehlových sakrálnych stavieb a je významným dokladom stavebnej činnosti obdobia 12. storočia na danom území. (PÚSR-BUN)

Literatúra a dokumentácia
Zoznam pamiatkových objektov
  • Unifikovaný názov PO: KOSTOL
  • Zaužívaný názov PO: kostol sv.Filipa a Jakuba
  • Číslo ÚZPF PO: 499/1