Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Projekty a medzinárodná spolupráca
  3. ERASMUS+

Vzdelávaním k šetreniu obnoviteľných zdrojov energií Education to save renewable energy sources

Program: Erasmus+

Typ akcie: KA210-ADU – Malé partnerstvá v sektore vzdelávania dospelých

Rozpočet projektu: 60 000,–Eur

Koordinátor projektu: Pamiatkový úrad SR

Zmluva č.: 2022-2-SK01-KA210-ADU-000101934

Trvanie projektu: 01/02/2023 – 31/01/2025

Partneri projektu

Národní památkový ústav, Česká republika
Slovenská technická univerzita v Bratislave

Asociovaní partneri

Academia Istropolitana Nova
Národný trust, n.o.
Slovenská komora architektov
Slovenská komora stavebných inžinierov

partneri_loga.png

Ciele projektu


Cieľ 1
Vzdelávanie verejnosti v oblasti efektívneho využitia (alternatívnych zdrojov) energie vrátane fotovoltiky v kultúrnych pamiatkach.
 

Cieľ 2
Nastavenie možnosti spolupráce v oblasti zníženia energetických nákladov a využitia alternatívnych zdrojov energie vrátanie umiestňovania technických zariadení pre jej výrobu.
 

Cieľ 3
Výmena skúseností prostredníctvom best practice z okolitých krajín pri využívaní zelenej energie v kultúrnych objektoch a pamiatkovýchoblastiach.


Cieľové skupiny zapojené do projektu
Aktivity projektu sú primárne určené pre pracovníkov pamiatkových úradov, vlastníkov pamiatok, zástupcov národných pamäťových a kultúrnych organizácií, múzeí, galérií a knižníc, ústavov SAV, Komory reštaurátorov, komory architektov a stavebných inžinierov ako aj ďalších odborných a vedeckých inštitúcii. Zároveň sa plánovaných aktivít zúčastnia aj zástupcovia akademického sektora / učitelia a študenti / odborných smerov zameraných na architektúru a pamiatky. Projekt svojimi aktivitami plánuje osloviť aj zástupcov neziskového sektora, ktorí sa zaoberajú obnovou kultúrnych pamiatok.

Aktivity projektu

A1. Zvýšenie kvality práce a vzdelávania odborníkov v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva

Odborné stretnutie partnerov v dňoch 17. a 18. mája 2023 v Prahe (pdf, 708 kB)

A2. Vzdelávanie odborníkov

Vzdelávaním k šetreniu obnoviteľných zdrojov energií (pdf, 720 kB)

A3. Diseminácia výstupov projektu

Vzdelávaním k šetreniu obnoviteľných zdrojov energií – Diseminačná konferencia (pdf, 277 kB)

Prílohy:

Oznam o projekte (pdf, 763 kB)