Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Projekty a medzinárodná spolupráca
  3. OPIS

OPIS

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky je jednou z inštitúcií, v ktorých sa realizujú projekty financované Operačným programom Informatizácia spoločnosti, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR, resp. ERDF - European Regional Development Fund) je jedným zo štrukturálnych fondov, ktorý rozvíja sociálnu a ekonomickú kohéziu EÚ. EFRR je efektívnym nástrojom regionálnej politiky, ktorý využíva finančné prostriedky Európskych spoločenstiev s primárnym cieľom zredukovať ekonomické a sociálne rozdiely medzi bohatými a chudobnejšími regiónmi EÚ. Jeho úlohou je prispievať k zmenšovaniu rozdielov v úrovni a miere rozvoja rôznych regiónov, v ktorom najviac znevýhodnené regióny zaostávajú.
 

OPIS 1 - Projekt: Konsolidácia IKT nástrojov Ministerstva kultúry SR a podriadených inštitúcií

OPIS 2 - Projekt: Digitálny pamiatkový fond - Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry

OPIS 2 - Projekt: Digitálny pamiatkový fond -Vzory výstupov