Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Projekty a medzinárodná spolupráca
  3. ICOMOS

ICOMOS - Medzinárodná rada pre pamiatky a sídla

Občianske združenie ICOMOS Slovensko je združením členov Medzinárodnej rady pre pamiatky a sídla (ICOMOS) v Paríži, ktorí sú občanmi Slovenskej republiky. Združenie pracuje ako nevládna organizácia so zameraním na ciele, ktoré sú definované v jeho stanovách, najmä na ochranu kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky: individuálnych kultúrnych pamiatok, historických sídiel, ich prostredia a kultúrnej krajiny.

Kontakt:
ICOMOS Slovensko, FA STU, Námestie Slobody 19, 812 45 Bratislava 1
e-mail: icomos@icomos.sk tel.: +421 949 562 585, +421 915 222 207

Web odkazy:
ICOMOS Slovensko: www.icomos.sk
ICOMOS: www.icomos.org

Členovia Národného komitétu ICOMOS Slovensko - od roku 2021:

Edélyi Robert, Gregorová Jana, Hrčka Michal, Kohút Vladimír, Pinčíková Ľubica, Polomová Beáta, Suchý Ľubor, Váchová Barbora, Varga Martin

prezident:
Ing. arch. Ľubica PINČÍKOVÁ, PhD.
tel.: +421 915 222 207
e-mail: lubica.pincikova@pamiatky.gov.sk
e-mail: icomos@icomos.sk

viceprezident:
doc. Ing. arch. Jana Gregorová, PhD.
tel.: +421 2 572 76 465
e-mail: gregorova@stuba.sk

viceprezident:
Mgr. Michal Hrčka
tel.: +421 907 344 743
e-mail: hrcka@icomos.sk

generálny sekretár:
Mgr. Anna Tuhárska
tel.: +421 949 562 585
e-mail: sekretariat@icomos.sk

Dokumenty:
Stanovy OZ ICOMOS Slovensko: ICOMOS Slovensko – stanovy.pdf

Prihláška za člena ICOMOS-u: Prihlaska_ICOMOS_2015.pdf