Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

 1. Portál
 2. Projekty a medzinárodná spolupráca
 3. HEREIN

HEREIN - European Heritage Network

HEREIN - European Heritage Network (Sieť európskeho dedičstva) je informačná sieť o európskom kultúrnom dedičstve vyvinutá v rámci Rady Európy, ktorá spája európske orgány verejnej správy zo 42 členských štátov zodpovedné za vnútroštátne politiky a stratégie v oblasti kultúrneho dedičstva s cieľom vytvoriť jedinečnú sieť spolupráce v oblasti kultúrneho dedičstva. HEREIN funguje ako nástroj „observatória“; sleduje implementáciu dohovorov o európskom dedičstve, vývoj politík a posilňovanie hodnôt dedičstva pre spoločnosť ako faktora medzikultúrneho dialógu a zlepšovania životných podmienok.

Hoci predtým existovala v rôznych formách, súčasnosť HEREIN bola plne formovaná v roku 2014 vývojom jej dvoch hlavných zložiek :

 • Sieť národných koordinátorov menovaných príslušnými ministerstvami, ktorá:
  • Uľahčuje zdieľanie, výmenu a analýzu informácií o kultúrnom dedičstve;
  • Skúma témy a oblasti práce, ktoré riešia aktuálne výzvy a problémy v tejto oblasti.
 • Databáza so vstupmi od národných koordinátorov, ktorá poskytuje :
  • súpis politík európskeho dedičstva v 38 členských štátoch Rady Európy;
  • terminológiu týkajúcu sa kultúrneho a prírodného dedičstva v 14 európskych jazykoch.

Kontaktná osoba za Slovenskú republiku: Tereza BARTOŠÍKOVA, Pamiatkový úrad SR

Slovenská národná politika v oblasti kultúrneho dedičstva

Viac informácií na webových stránkach HEREIN.