Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Projekty a medzinárodná spolupráca
  3. EHHF

EHHF / The European Heritage Heads Forum

Stratégia EÚ pre medzinárodné kultúrne vzťahy

8. júna 2016 bola prijatá stratégia EÚ pre medzinárodné kultúrne vzťahy. Ide o nový model spolupráce s členskými štátmi EÚ, národnými kultúrnymi inštitúciami, súkromnými a verejnými prevádzkovateľmi.

Towards an EU strategy for international cultural relations

The European Heritage Heads Forum - Fórum riaditeľov európskych pamiatkových inštitúcií

European Heritage Heads Forum vzniklo ako neformálne diskusné a odborné fórum predstaviteľov inštitúcií ochraňujúcich kultúrne dedičstvo v rámci krajín Európskej únie, najmä z podnetu p. Simona Thurleyho, predstaviteľa English Heritage z Veľkej Británie. Prvé stretnutie sa uskutočnilo v Londýne v roku 2006, v roku 2007 v Prahe a v Kodani v roku 2008.

Predmetom diskusií sú aktuálne otázky súčasnej ochrany kultúrneho dedičstva v európskom priestore, na ktorú tiež dopadajú mnohé nepriaznivé dôsledky globalizovanej spoločnosti, klimatických zmien, tlaku investičných skupín, otázka dopadov globálnej finančnej krízy a oboznámenie sa príkladmi návrhov záchranných balíkov pre oblasť ochrany kultúrneho dedičstva v jednotlivých európskych krajinách.

Nie menej zaujímavou problematikou je i otázka harmonizácie európskej legislatívy so skutočnými potrebami ochrany kultúrneho dedičstva, pre ktorú bolo zriadené špeciálne European Heritage Legal Forum - právne fórum. Diskutovanou témou sú aj otázky efektivity fungovania pamiatkových inštitúcii na centralizovanej alebo decentralizovanej úrovni v jednotlivých krajinách.

Stretnutia EHHF vytvárajú priestor aj pre propagovanie problematiky European Heritage Label - Európske dedičstvo, ako aj európskeho informačného systému o kultúrnom dedičstve HEREIN. Rovnako sa zaoberajú efektivitou tradičného podujatia Dni európskeho kultúrneho dedičstva, najmä z pohľadu popularizácie disciplíny a zvyšovania občianskeho povedomia vzťahu k ochrane pamiatok v krajinách EU.

Najvyšší predstavitelia pamiatkových inštitúcií sa aktívne zúčastňujú týchto podujatí, o čom svedčí každoročný narastajúci počet účastníkov. Toto fórum sa neuzatvára len do priestoru Európskej únie, ale prizýva i predstaviteľov ostatných európskych krajín, s ktorými sa snaží riešiť všeobecné i každodenné problémy. V neposlednom rade sa tak vytvára veľmi dôležitá odborná sieť inštitucionálnych a personálnych vzťahov v celoeurópskom priestore.

Bratislava spolu s Viedňou hostila Fórum riaditeľov európskych pamiatkových inštitúcií v roku 2009 (European Heritage Heads Forum 2009)
 

Viac informácií na webových stránkach EHHF