Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Projekty a medzinárodná spolupráca
  3. ČERVENÝ KLÁŠTOR

ČERVENÝ KLÁŠTOR - PROJEKTY

Projekt Červený Kláštor – znovuzrodený

 

Projekt Červený Kláštor – znovuzrodený zásadne zmenil podobu niekoľkých objektov a vybraných častí kláštora kartuziánov prostredníctvom pamiatkovej obnovy kombinovanej s vložením nového obsahu, ktorý korešponduje s historickým odkazom areálu. Nová funkčná náplň časti kláštora zároveň prispeje k udržateľnosti areálu a umožní generovať výnosy, ktoré sa v budúcnosti využijú pri ďalšej revitalizácii kláštorného komplexu. Realizácia projektu prebiehala od januára 2020 do konca apríla 2024 a bol financovaný zo štruktúr EEA Grants a zdrojov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. 

Tešíme sa na vašu návštevu v areáli národnej kultúrnej pamiatky.

Viac o projekte: https://www.pamiatky.sk/dolezite-stranky/cerveny-klastor-projekty/projekt-cerveny-klastor-znovuzrodeny

 

Čítaj viac

V doline Dunajca – ochrana a obnova pamiatok poľsko – slovenského pohraničia

 

„V doline Dunajca – ochrana a obnova pamiatok poľsko – slovenského pohraničia: dvora v Tylmanovej a kláštora v Červenom Kláštore“ je názov projektu, ktorý získal finančnú podporu v rámci Operačného programu V – A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 (Interreg).

Jeho tvorcami, predkladateľmi a úspešnými prijímateľmi podpory sú Gmina Ochhotnica Dolna a Pamiatkový úrad Slovenskej republiky.

V Červenom Kláštore bude realizovaných viacero aktivít. Bude to najmä stavebno-technická obnova podstatnej časti historických budov komplexu kláštora: fasád, strešnej krytiny, vonkajších dverí a okien. Vybudované, resp. obnovené budú pochôdzne trasy a technické zariadenia odstraňujúce bariérovosť pre zdravotne postihnutých (osoby postihnuté zrakovo, sluchovo či mentálne) a to vrátane múzejnej expozície kláštora.

Čítaj viac