Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Projekty a medzinárodná spolupráca
  3. CARARE

CARARE - Connecting ARchaeology and ARchitecturein Europeana

Carare je program Európskej komisie pre podporu informačných a komunikačných technológií. Carare podporuje programy pre digitálne knižnice s cieľom zvýšiť množstvo a kvalitu digitálneho obsahu o archeologickom a architektonickom dedičstve na webovom portáli Europeana pre širokú verejnosť.

Hlavným cieľom je vytvoriť službu pre agregáciu údajov o kultúrnom dedičstve a vytvoriť tak čo najlepšie podmienky pre výskumné inštitúcie, špecializované archívy a múzeá, aby mohli poskytovať svoj digitálny obsah pre Europeanu, t.j. rozvíjať služby pre zlepšenie interoperability existujúceho digitálneho obsahu Europeany o pamiatkach, vrátane archeologických a architektonicky významných budov, historických centier miest a industriálnych pamiatkach, najmä tých, ktoré sú svetovým alebo európskym kultúrnym dedičstvom, resp. dedičstvom národného významu.

Ďalším cieľom siete Carare je umožniť prepojenie 2D a 3D obsahu o kultúrnom dedičstve v Europeane. Cieľom Carare je aj vytvorenie takého kritického množstva obsahu o dedičstve, aby sa vytvoril potenciál pre nové obchodné a verejné služby v oblasti cestovného ruchu, vzdelávania a výskumu. Dôležitým cieľom Carare je trvalo udržateľný rast a dosiahnutie životaschopných služieb aj po skončení financovania projektu.

Aktivity a výstupy

Príprava siete pre zber a agregáciu obsahu. V rámci technickej koncepcie projektu budú vytvorené metadáta a terminológia zdrojov a odporúčania pre otázky práv duševného vlastníctva digitálneho obsahu.

Testovanie prototypov, nástrojov a služieb vo vývojovom prostredí Europeana umožňujúcich agregáciu digitálneho obsahu z portálu Europeana. Obsah od každého poskytovateľa bude testovaný, agregovaný a uložený. Budú použité metadáta na mapovanie poskytnutého obsahu.

Poskytovatelia obsahu s použitím jednotných slovníkov obohatia svoj obsah o metadáta s cieľom zlepšiť prezentáciu údajov v Europeane.

Webové odkazy

Webová stránka CARARE

Hlavný koordinátor Kulturarvsstyrelsen – Dánsko a MDRPartners– Veľká Británia

Webový portál Europeana