Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

KPÚ Žilina - Zborník o nových archeologických výskumoch na strednom Slovensku

zverejnené: 9. apríla 2020
aktualizované: 19. júna 2020

Archeológovia pôsobiaci na území stredného Slovenska sa od roku 2016 pravidelne stretávajú na vedeckých konferenciách organizovaných vždy jednou inštitúciou v tejto územnej pôsobnosti. Výsledkom prvej konferencie stredoslovenských archeológov uskutočnenej v roku 2016 v Liptovskom múzeu v Ružomberku bol zborník všetkých prezentovaných príspevkov. V rokoch 2017 a 2018 sa uskutočnila konferencia v Banskej Bystrici a v Oravskom Podzámku. Hlavný organizátor konferencie roku 2018 - Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava sa rozhodol vydať samostatný zborník, ktorý zahŕňa aj prednášky z konferencie z Banskej Bystrice, keďže z nej sa zborník nepodarilo vydať. Oravské múzeum zároveň oslovilo účastníkov konferencie o spolupodieľanie sa na jeho tvorbe. Krajský pamiatkový úrad Žilina ponuku prijal a spolu s Pamiatkovým úradom SR sa podieľal na jeho kreovaní. Editormi zborníka sú Mgr. Barbora Lofajová Danielová (Oravské múzeum) a Mgr. Martin Furman, PhD. (KPÚ Žilina).  
 
Obsahom zborníka je súbor odborných článkov o nových archeologických objavoch z územia stredného Slovenska. Prispeli do neho archeológovia pracujúci v regionálnych múzeách, na krajských pamiatkových úradoch, v súkromných archeologických spoločnostiach i archeológovia z Archeologického ústavu SAV Nitra.
 
Veríme, že zborník osloví nielen odbornú obec, ale svojim spracovaním zaujme aj širokú verejnosť. Zborník pod názvom Výsledky nových archeologických výskumov na strednom Slovensku II. a III. bude dostupný v Oravskom múzeu a na Pamiatkovom úrade SR v Bratislave.

 

Martin Furman, KPÚ Žilina

Obálka zborníka Výsledky nových archeologických výskumov na strednom Slovensku II. a III, foto: M. Furman Obsah zborníka Výsledky nových archeologických výskumov na strednom Slovensku II. a III, foto: M. Furman Detail zo zborníka Výsledky nových archeologických výskumov na strednom Slovensku II. a III, foto: M. Furman Detail zo zborníka Výsledky nových archeologických výskumov na strednom Slovensku II. a III, foto: M. Furman Detail zo zborníka Výsledky nových archeologických výskumov na strednom Slovensku II. a III, foto: M. Furman
Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti