Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Zborník Monumentorum Tutela 19

zverejnené: 2. mája 2011
aktualizované: 5. októbra 2018

MONUMENTORUM TUTELA. Ochrana pamiatok 19.
Pamiatkový úrad SR, Bratislava, 2008, 319 s.
ISBN 978-80-89175-25-3

Titulka zborníka MONUMENTORUM TUTELA. Ochrana pamiatok 19.

Ochrana pamiatok č. 19 publikuje príspevky z medzinárodnej vedeckej konferencie Technické zariadenia, európske technické normy a ochrana pamiatkového fondu, ktorú organizoval PÚ SR. (Častá, 17. – 19. 10. 2007. Štúdie odborníkov z rôznych odborov sa zaoberajú skĺbením požiadaviek na modernizáciu pamiatkových objektov a na umiestnenie moderných technických zariadení s princípmi ochrany pamiatkových hodnôt chránených objektov a území.

Články 44 autorov sú rozdelené do piatich blokov: Nehnuteľné pamiatky v súčasnom svete, Technické vybavenie, Zatepľovanie, Osvetľovanie  a Rôzne aspekty. Publikácia poukazuje na potrebu skĺbenia požiadaviek na umiestnenie moderných zariadení opierajúcich sa o európske technické normy, ktoré uprednostňujú napr. nízkoenergetické stavby a sledujú zámery trvalo udržateľného rozvoja, s potrebami ochrany pamiatkových hodnôt pamiatkovo chránených objektov a prostredia pamiatkových území tak, aby nedochádzalo k ich poškodzovaniu.

Cena: 6,60 €

Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti