Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Zásady ochrany PZ Vyšný Medzev

zverejnené: 10. mája 2013
aktualizované: 7. októbra 2015

Pamiatková zóna Vyšný Medzev
Zásady ochrany pamiatkového územia

Riaditeľka krajského pamiatkového úradu Košice:
Ing. Kristína Markušová
Kolektív spracovateľov: Ing. arch. Eva Šmelková - zodpovedný riešiteľ,
Ing. arch. Radoslav Mokriš - riešiteľ, PhDr. Anton Karabinoš - archeológia, Ing. Vladimír Sobota - historická zeleň
© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD KOŠICE - pracovisko Rožňava,
Betliarska 6, 048 01 Rožňava, 2009

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy)
má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Košice - pracovisko Rožňava, Betliarska 6, 048 01 Rožňava.
Prechod na kontakty KPU

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.


TEXTOVÉ ČASTI:

PZ Vyšný Medzev - Zásady ochrany pamiatkového územia
(PDF, 1083 kB)

PZ Vyšný Medzev - Záverečné ustanovenia
(PDF, 833 kB)


MAPY:

Výkres č. 1 - Širšie vzťahy
(PDF, 279 kB)
 

Výkres č. 2 - Vymedzenie územia (PDF, 688 kB)

Výkres č. 3 - Zásady ochrany (PDF, 700 kB)

FOTOGRAFICKÉ PRÍLOHY:

Funkčné využitie pamiatkového územia
(PDF, 157 kB)

Historický a stavebný vývoj územia
(PDF, 392 kB)

Národné kultúrne pamiatky
(PDF, 433 kB)

Pamiatkové hodnoty územia 1
(PDF, 192 kB)

Pamiatkové hodnoty územia 2
(PDF, 213 kB)

Pamiatkové hodnoty územia 3
(PDF, 247 kB)

Zásadné urbanistické vývojové etapy
(PDF, 376 kB)

Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti