Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Zásady ochrany PZ Veľká Tŕňa

zverejnené: 10. mája 2013
aktualizované: 24. septembra 2014

Pamiatková zóna Veľká Tŕňa
Zásady ochrany pamiatkového územia

Riaditeľka krajského pamiatkového úradu Košice: Ing. Kristína Markušová
Spracovatelia: Ing. arch. Pavol Hriň, Hedviga Fraňová

© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD KOŠICE,
Hlavná 25, 040 01 Košice, 2010

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy)
má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Košice, Hlavná 25, 040 01 Košice.
Prechod na kontakty KPU

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.


TEXTOVÉ ČASTI:
PZ Veľká Tŕňa - Zásady ochrany pamiatkového územia
(PDF, 455 kB)
PZ Veľká Tŕňa - Záverečné ustanovenia
(PDF, 32 kB)

MAPY:
Výkres č. 1 - Širšie vzťahy
(PDF, 4538 kB)
Výkres č. 2 - Právny stav
(PDF, 4900 kB)
Výkres č. 3 - Datovanie NKP a objektov
(PDF, 4901 kB)
Výkres č. 4 - Stavebno-technický stav (PDF, 4904 kB)
Výkres č. 5 - Funkčné využitie
(PDF, 4903 kB)
Výkres č. 6 - Stav pamiatkových hodnôt NKP a objektov
(PDF, 4905 kB)
Mapová príloha
(PDF, 2472 kB)

FOTOGRAFICKÉ PRÍLOHY:
PZ Veľká Tŕňa - Fotodokumentácia (PDF, 8882 kB)

Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti