Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Zásady ochrany PZ Topoľčany „Stummerova ulica s areálom starej nemocnice v Topoľčanoch“

zverejnené: 14. júna 2013
aktualizované: 26. októbra 2014

Pamiatková zóna Topoľčany „Stummerova ulica s areálom starej nemocnice v Topoľčanoch“
Aktualizované zásady ochrany

Riaditeľka krajského pamiatkového úradu Nitra: Ing. Anna Valeková
Spracovatelia: Ing. arch. Eva Gažiová, Anna Jurišová, Ivan Bielik, Ing. Darina Ulrychová CSc., Mgr. Peter Bisták
© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD NITRA - pracovisko Topoľčany,
Kukučínova 30, 955 01 Topoľčany, 2010

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy)
má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Nitra - pracovisko Topoľčany, Kukučínova 30, 955 01 Topoľčany.
Prechod na kontakty KPU

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

TEXTOVÉ ČASTI:
PZ Topoľčany „Stummerova ulica s areálom starej nemocnice v Topoľčanoch“ - Aktualizované zásady ochrany (PDF, 588 kB)
PZ Topoľčany „Stummerova ulica s areálom starej nemocnice v Topoľčanoch“ - Záverečné ustanovenia (PDF, 579 kB)

MAPY:
Historické mapy (PDF, 651 kB)
Výkres č. 1 - Širšie vzťahy (JPG, 126 kB)
Výkres č. 2 - Vymedzenie územia (PDF, 3645 kB)
Výkres č. 3 - Slohová analýza objektov (JPG, 3328 kB)
Výkres č. 4 - Rozbor pamiatkových hodnôt objektov a priestorov územia (PDF, 9155 kB)
Výkres č. 5 - Zásady ochrany pamiatkového územia (PDF, 9144 kB)

FOTOGRAFICKÉ PRÍLOHY:
Historické fotografie (PDF, 257 kB)
Chránené pohľady (PDF, 379 kB)

PRÍLOHY:
Zoznam podkladov a príloh (PDF, 134 kB)
Tabuľkový prehľad jednotlivých kategórii objektov (PDF, 170 kB)
Evidenčné listy (PDF, 2532 kB)

Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti