Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Zásady ochrany PZ Sobotište

zverejnené: 26. septembra 2012
aktualizované: 23. septembra 2014

Pamiatková zóna Sobotište - Habánsky dvor
Zásady ochrany pamiatkového územia

Riaditeľka krajského pamiatkového úradu Trnava: Ing. arch. Gabriela Kvetanová
Vypracoval: Mgr. Ján Čáni
© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD TRNAVA, Cukrová 1, 917 01 Trnava, 2006

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy)
má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava.
Prechod na kontakty KPU

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

TEXTOVÁ ČASŤ:
PZ Sobotište-Habánsky dvor - Zásady ochrany pamiatkového územia (PDF, 357 kB)
PZ Sobotište-Habánsky dvor - Záverečné ustanovenia (PDF, 368 kB)  

MAPY:
PZ Sobotište-Habánsky dvor - Zásady ochrany pamiatkového územia - grafická časť (PDF, 2840 kB)
Výkres č. 1 - Vymedzenie územia - širšie vzťahy (JPG, 5839 kB)
Výkres č. 2 - Vyhodnotenie objektovej skladby a súčasného stavu využitia územia
(JPG, 6484 kB)
Výkres č. 3 - Vyhodnotenie veku a stavebno-technického stavu objektov
(JPG, 5935 kB)
Výkres č. 4 - Vyhodnotenie pamiatkových hodnôt územia - zásady pamiatkovej ochrany
(JPG, 6770 kB)
Výkres č. 5 - Výrez z katastrálnej mapy obce s vyznačeným územím
(JPG, 6333 kB)
Výkres č. 6 - Pozemková mapa z roku 1900
(JPG, 1627 kB)
Výkres č. 7 - Historická mapa - Prvé vojenské mapovanie
(JPG, 903 kB)
Výkres č. 8 - Historická mapa - Druhé vojenské mapovanie
(JPG, 712 kB)

FOTOGRAFICKÉ PRÍLOHY:
PZ Sobotište-Habánsky dvor - Fotodokumentácia (PDF, 2471 kB)

PRÍLOHY:
Všeobecne záväzná vyhláška Krajského úradu Trnava č. 1/1999 (PDF, 3070 kB)

Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti