Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Zásady ochrany PZ Oravský Podzámok

zverejnené: 20. júla 2014
aktualizované: 23. septembra 2014

Pamiatková zóna Oravský Podzámok
Zásady ochrany pamiatkového územia

Riaditeľ krajského pamiatkového úradu Žilina: Ing. Miloš Dudáš, CSc.
Zodpovedný riešiteľ: Ing. arch. Karol Ďurian
Autorská spolupráca: Mgr. Martin Furman, PhD., Mgr. Ing. Miroslava Šichtová, PhDr. Ľubica Fillová - spracovateľka čiastočného urbanisticko-historického výskumu
© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD ŽILINA - pracovisko Martin,
S.H. Vajanského 1, 036 01 Martin, 2013

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy)
má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Žilina - pracovisko Martin, S.H. Vajanského 1, 036 01 Martin.
Prechod na kontakty KPU

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

TEXTOVÉ ČASTI:
PZ Oravský Podzámok - Zásady ochrany pamiatkového územia
(PDF, 4712 kB)
PZ Oravský Podzámok - Záverečné ustanovenia
(PDF, 572 kB)

MAPY:
Výkres č. 1 - Základný výkres (PDF, 2375 kB)
Výkres č. 2 - Slohová analýza objektov (
PDF, 3436 kB)
Výkres č. 3 - Stavebno-technický stav objektov
(PDF, 3258 kB)
Výkres č. 4 - Rozbor pamiatkových hodnôt objektov a priestorov v pamiatkovom území (PDF, 3504 kB)
Výkres č. 5 - Zásady ochrany pamiatkového územia (PDF, 3717 kB)
Výkres č. 6 - Historické mapy Oravského Podzámku (PDF, 1222 kB)

FOTOGRAFICKÉ PRÍLOHY:
PZ Oravský Podzámok - Fotodokumentácia (PDF, 7899 kB)

Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti