Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Zásady ochrany PZ Medzev

zverejnené: 9. mája 2013
aktualizované: 22. júla 2014

Pamiatková zóna Medzev
Zásady ochrany pamiatkového územia

Riaditeľka krajského pamiatkového úradu Košice:
Ing. Kristína Markušová
Kolektív spracovateľov: Ing. arch. Eva Šmelková - zodpovedný riešiteľ,
Ing. arch. Radoslav Mokriš - riešiteľ, PhDr. Anton Karabinoš - archeológia, Ing. Vladimír Sobota - historická zeleň
© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD KOŠICE - pracovisko Rožňava,
Betliarska 6, 048 01 Rožňava, 2008

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy)
má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Košice - pracovisko Rožňava, Betliarska 6, 048 01 Rožňava.
Prechod na kontakty KPU

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

TEXTOVÉ ČASTI:
PZ Medzev - Zásady ochrany pamiatkového územia (PDF, 1095 kB)
PZ Medzev - Záverečné ustanovenia (PDF, 838 kB)

MAPY:
Výkres č. 1 - Širšie vzťahy (PDF, 5910 kB)
Výkres č. 2 - Vymedzenie územia (PDF, 1130 kB)
Výkres č. 3 - Zásady ochrany (PDF, 869 kB)

FOTOGRAFICKÉ PRÍLOHY:
Funkčné využitie pamiatkového územia (PDF, 1563 kB)
Historický a stavebný vývoj územia (PDF, 6264 kB)
Národné kultúrne pamiatky (PDF, 2353 kB)
Pamiatkové hodnoty územia 1 (PDF, 5999 kB)
Pamiatkové hodnoty územia 2 (PDF, 5927 kB)
Pamiatkové hodnoty územia 3 (PDF, 2793 kB)
Zásadné urbanistické vývojové etapy (PDF, 2087 kB)
Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti