Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Zásady ochrany PZ Martin

zverejnené: 21. januára 2013
aktualizované: 22. júla 2014

Pamiatková zóna Martin
Zásady ochrany pamiatkového územia

Riaditeľ krajského pamiatkového úradu Žilina: Ing. Miloš Dudáš, CSc.
Zodpovední riešitelia: Ing. arch. Karol Ďurian, Ing. arch. Milan Marček
Autorská spolupráca: Mgr. Martin Furman PhD, Ing. Bc. Miroslava Šichtová, Mgr. Adriana Reťkovská, PhDr. Jana Slameňová
© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD ŽILINA - pracovisko Martin, Námestie S.H. Vajanského 1, 036 01 Martin, 2012

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy)
má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Žilina - pracovisko Martin, Námestie S.H. Vajanského 1, 036 01 Martin.
Prechod na kontakty KPU

TEXTOVÁ ČASŤ:
PZ Martin - Zásady ochrany pamiatkového územia (PDF, 6541 kB)
PZ Martin - Záverečné ustanovenia (PDF, 650 kB)

MAPY:
Základný informatívny výkres (PDF, 1634 kB)
Výkres č. 1 - Širšie vzťahy (PDF, 9291 kB)
Výkres č. 2 - Slohová analýza objektov (PDF, 4996 kB)
Výkres č. 3 - Stavebno-technický stav objektov (PDF, 2682 kB)
Výkres č. 4 - Rozbor pamiatkových hodnôt objektov a priestorov v pamiatkovom území (PDF, 6403 kB)
Výkres č. 5 - Zásady ochrany pamiatkového územia (PDF, 6386 kB)

FOTOGRAFICKÉ PRÍLOHY:
PZ Martin - Fotodokumentácia (PDF, 11194 kB)

PRÍLOHY:
Historické mapy (PDF, 4499 kB)

Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti