Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Zásady ochrany PZ Liptovský Mikuláš

zverejnené: 23. júna 2014
aktualizované: 16. júla 2014

Pamiatková zóna Liptovský Mikuláš
Zásady ochrany pamiatkového územia

Riaditeľ krajského pamiatkového úradu Žilina: Ing. Miloš Dudáš, CSc.
Zodpovední riešitelia: Ing. arch. Pavol Jurčo, Ing. arch. Peter Kulašík
Autorská spolupráca: Mgr. Ing. Miroslava Šichtová, Mgr. Martin Furman, PhD.
© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD ŽILINA - pracovisko Ružomberok, Námestie Š. N. Hýroša 1, 03401 Ružomberok, 2013

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Žilina - pracovisko Ružomberok, Námestie Š. N. Hýroša 1, 03401 Ružomberok.
Prechod na kontakty KPU
 
PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

TEXTOVÉ ČASTI:
PZ Liptovský Mikuláš - Zásady ochrany pamiatkového územia (PDF, 6383 kB)
PZ Liptovský Mikuláš - Záverečné ustanovenia (PDF, 240 kB)

MAPY:
Výkres č. 1 - Širšie vzťahy (PDF, 681 kB)
Výkres č. 2 - Rozbor pamiatkových hodnôt zástavby (PDF, 4955 kB)
Výkres č. 3 - Rozbor pamiatkových hodnôt urbanistických priestorov (PDF, 1921 kB)
Výkres č. 4 - Rozbor stavebno-technického stavu objektov zástavby (PDF, 1939 kB)
Výkres č. 5 - Územný priemet zásad ochrany pamiatkového územia (PDF, 5041 kB)
Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti