Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Zásady ochrany PZ Liptovský Hrádok

zverejnené: 30. júna 2014
aktualizované: 26. októbra 2014

Pamiatková zóna Liptovský Hrádok
Urbanisticko - historický výskum územia a zásady ochrany, obnovy a prezentácie jej pamiatkových hodnôt

Riaditeľ krajského pamiatkového úradu Žilina:
Ing. Miloš Dudáš, CSc.
Vypracoval: Ing. arch. Ivan Gojdič
Spolupráca: Mgr. Rastislav Danák
© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD ŽILINA,
Mariánske nám.19, 010 01 Žilina, 2005

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Žilina,
Mariánske nám.19, 010 01 Žilina.
Prechod na kontakty KPU

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

TEXTOVÉ ČASTI:
PZ Liptovský Hrádok - Urbanisticko - historický výskum územia a zásady ochrany, obnovy a prezentácie jej pamiatkových hodnôt
(PDF, 386 kB)
PZ Liptovský Hrádok - Záverečné ustanovenia (PDF, 272 kB)

MAPY:
Výkres č. 1 - Širšie vzťahy (PDF, 7268 kB)
Výkres č. 2 - Slohový rozbor objektov pamiatkovej zóny (PDF, 7281 kB)
Výkres č. 3 - Stavebno-technický stav objektov (PDF,
7281 kB)
Výkres č. 4 - Rozbor pamiatkových hodnôt pamiatkovej zóny (PDF, 1415 kB)

FOTOGRAFICKÉ PRÍLOHY:
PZ Liptovský Hrádok - Fotodokumentácia - zoznam (PDF, 141 kB)
PZ Liptovský Hrádok - Historické veduty a fotografie (PDF, 8642 kB)
PZ Liptovský Hrádok - Fotografická dokumentácia súčasného stavu (PDF, 7536 kB)

Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti