Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Zásady ochrany PZ Krupina

zverejnené: 11. decembra 2017
aktualizované: 11. decembra 2017

Pamiatková zóna Krupina - Zásady ochrany pamiatkového územia

Riaditeľka krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica: Ing. arch. Zuzana Klasová
Hlavný riešiteľ:
Ing. arch. Anna Hojčková
Spoluriešitelia: Mgr. Martina Poliaková, Mgr. Martin Miňo, Ing. arch. Mária Flórová, Ing. Anna Faturová

© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA, Lazovná č. 8, 974 01 Banská Bystrica, 2017

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy).  Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Banská Bystrica, Lazovná č. 8, 974 01 Banská Bystrica.

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.
 


TEXTOVÁ ČASŤ:
PZ Krupina - Zásady ochrany pamiatkového územia (PDF, 11741 kB)
PZ Krupina - Záverečné ustanovenia (PDF, 976 kB)


MAPY:
Výkres č. 1 - Širšie vzťahy (PDF, 1205 kB)
Výkres č. 2 - Právny stav (PDF, 1052 kB)
Výkres č. 3 - Historická mapa (PDF, 1749 kB)
Výkres č. 4 - Rozbor pamiatkových hodnôt (PDF, 1558 kB)
Výkres č. 5 - Zásady ochrany PZ (PDF, 1352 kB)
Výkres č. 5 - Archeológia a systém opevnenia (PDF, 1794 kB)


PRÍLOHY:
PZ Krupina - Tabuľky objektov (PDF, 7228 kB)
Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti