Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Zásady ochrany PZ Kremnické Bane

16. júla 2014

Pamiatková zóna Kremnické Bane
Zásady pamiatkovej starostlivosti pre vidiecku pamiatkovú zónu


Riaditeľka krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica: Ing. arch. Zuzana Klasová
Vypracovala: Ing. arch. Jarmila Maršálková
© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA, Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica, 1994-1995

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Banská Bystrica, Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica.
Prechod na kontakty KPU

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.


TEXTOVÉ ČASTI:
PZ Kremnické Bane - Zásady pamiatkovej starostlivosti pre vidiecku PZ (PDF, 5330 kB)
PZ Kremnické Bane - Záverečné ustanovenia (PDF, 52 kB)

MAPY:
Výkres č. 1 - Stavebno-technický stav objektov (JPG, 2696 kB)
Výkres č. 2 - Použité stavebné materiály, výplne na objekty (
JPG, 3397 kB)
Výkres č. 3 - Zeleň, materiálovo-tvarové riešenie oplotenia (
JPG, 3055 kB)
Výkres č. 4 - Archívny materiál - zahustenie obce (
JPG, 3614 kB)
Výkres č. 5 - Schématický plán pôvodnej zástavby (
JPG, 2717 kB)
Výkres č. 6 - Širšie vzťahy (
JPG, 3250 kB)
Výkres č. 7 - Zásady pamiatkovej starostlivosti (
JPG, 3759 kB)

FOTOGRAFICKÉ PRÍLOHY:
PZ Kremnické Bane - Zoznam fotodokumentácie (PDF, 533 kB)
PZ Kremnické Bane - Fotodokumentácia (PDF, 1696 kB)

Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti