Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Zásady ochrany PZ Kláštor pod Znievom

zverejnené: 3. februára 2016
aktualizované: 3. februára 2016

Pamiatková zóna Kláštor pod Znievom

Krajský pamiatkový úrad Žilina
Pracovisko Martin

Riaditeľ krajského pamiatkového úradu: Ing. Miloš Dudáš, CSc.
zodpovedný riešiteľ: Ing. arch. Karol Ďurian, PhD.
autorská spolupráca: PhDr. Jana Slameňová - časť zásady a požiadavky na zásady diferencovaného prístupu pri ochrane, obnove a údržbe objektov v pamiatkovom území, Mgr. Martin Furman, PhD. - archeológia, JUDr.Ing. Miroslava Šichtová - historická zeleň, Mgr. Adriana Reťkovská, PhD. - významné osobnosti a pamiatkové hodnoty územia nehmotnej povahy, Mgr. Kristína Zvedelová, PhD. – spracovateľka
čiastočného urbanisticko- historického výskumu

 

PDF súbory sa otvárajú do nového okna

 

TEXTOVÁ ČASŤ:

Pamiatková zóna Kláštor pod Znievom - zásady ochrany, textová časť (PDF, 11005 kB)

Doložka (PDF, 645 kB)

VÝKRESY:

Základný výkres (PDF, 1346 kB)

Širšie vzťahy (PDF, 899 kB)

Slohová analýza objektov (PDF, 5075 kB)

Stavebno technický stav (PDF, 4947 kB)

Rozbory (PDF, 6079 kB)

Zásady (PDF, 6094 kB)

Historické mapy (PDF, 3806 kB)

FOTODOKUMENTÁCIA:

Zásady ochrany pamiatkovej zóny (PDF, 4452 kB)

 

Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti