Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Zásady ochrany PZ Hybe

zverejnené: 6. júna 2014
aktualizované: 16. júla 2014

Pamiatková zóna Hybe
Zásady ochrany pamiatkového územia

Riaditeľ krajského pamiatkového úradu Žilina: Ing. Miloš Dudáš, CSc.
Zodpovedný riešiteľ: Ing. arch. Peter Kulašík
© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD ŽILINA - pracovisko Ružomberok, Námestie Š. N. Hýroša 1, 03401 Ružomberok, 2010

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Žilina - pracovisko Ružomberok, Námestie Š. N. Hýroša 1, 03401 Ružomberok.
Prechod na kontakty KPU

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

TEXTOVÉ ČASTI:
PZ Hybe - Zásady ochrany pamiatkového územia (PDF, 4486 kB)
PZ Hybe - Záverečné ustanovenia (PDF, 87 kB)

MAPY:
Výkres č. 1 - Širšie vzťahy (PDF, 2826 kB)
Výkres č. 2 - Hranica pamiatkovej zóny (PDF, 2479 kB)
Výkres č. 3 - Zásady ochrany pamiatkového územia (PDF, 2694 kB)
Výkres č. 4 - Ortofotomapa (PDF, 3675 kB)

FOTOGRAFICKÉ PRÍLOHY:
PZ Hybe - Ortofotomapa (PDF, 249 kB)

Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti