Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Zásady ochrany PZ Čelovce

zverejnené: 26. septembra 2012
aktualizované: 20. júla 2014

Pamiatková zóna Čelovce
Urbanisticko-historický výskum a návrh zásad ochrany, obnovy a prezentácie hodnôt územia

Riaditeľka
krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica: Ing. arch. Zuzana Klasová
Spracovatelia: Ing. arch. Silvia Pavlová, Ing. Ladislav Huňavý, Ing. arch. Andrea Nižňanská, Mgr. Alexander Botoš, PhDr. Viera Sásiková
Externý spolupracovník: Ing. arch. Branislav Pavlo
©
KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA, Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica, 2006

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy)
má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Banská Bystrica, Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica.
Prechod na kontakty KPU

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

TEXTOVÉ ČASTI:
PZ Čelovce - Urbanisticko-historický výskum a návrh zásad ochrany, obnovy a prezentácie hodnôt územia (PDF, 650 kB)
PZ Čelovce - Záverečné ustanovenia (PDF, 295 kB)

MAPY:
Historická mapa Čelovce - Kráľovstvo Uhorské-Župa Hont. Sekcia 43-XXXII.1843 (PDF, 4831 kB)
Historická mapa Čelovce - Intravilan a extravilan obce začiatok 20. storočia (PDF, 983 kB)
Historická mapa Čelovce - Intravilan a extravilan obce 1918-1939 (PDF, 3319 kB)
Výkres č. 1 - Urbanisticko-historický výskum - rozbor pamiatkových hodnôt objektov v pamiatkovom území s legendou (PDF, 1776 kB)
Výkres č. 2 - Urbanisticko-historický výskum - slohová analýza objektov s legendou (PDF, 1377 kB)
Výkres č. 3 - Urbanisticko-historický výskum - stavebno-technický stav objektov s legendou (PDF, 1393 kB)
Výkres č. 4 - Urbanisticko-historický výskum - kompozičné prostriedky hmotovo priestorovej skladby s legendou (PDF, 1512 kB)
Výkres č. 5 - Širšie vzťahy s legendou (PDF, 4838 kB)
Výkres č. 6 - Ochrana pamiatkového územia s legendou (PDF, 1576 kB)
Výkres č. 7 - Vymedzenie pamiatkového územia (PDF, 1174 kB)

FOTOGRAFICKÉ PRÍLOHY:
PZ Čelovce - Urbanisticko-historický výskum fotodokumentácia (PDF, 4528 kB)
PZ Čelovce - Fotodokumentácia (PDF, 2483 kB)

PRÍLOHY:
Evidenčné listy objektov vytipovaných na zápis do ÚZPF čísla 1-3 (PDF, 282 kB)
Evidenčné listy objektov dotvárajúcich historické prostredie čísla 4-50 (PDF, 4108 kB)
Evidenčné listy objektov, ktoré nie sú v pamiatkovom území rušivé čísla 51-56 (PDF, 2278 kB)
Evidenčné listy objektov, ktoré sú v pamiatkovom území rušivé čísla 57-63 (PDF, 2810 kB)

Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti