Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Zásady ochrany PZ Bratislava - Rusovce

zverejnené: 13. júla 2014
aktualizované: 15. júla 2014

Pamiatková zóna Bratislava - Rusovce
Zásady ochrany

Riaditeľ krajského pamiatkového úradu Bratislava: PhDr. Peter Jurkovič
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Viktor Ferus
Autori: PhDr. Viktor Ferus, Mgr. Elena Bukovčanová, PhDr. Karel Prášek, Ing. Natália Režná-Foltinovičová, Ing. Miriam Glejteková
© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD BRATISLAVA, Leškova 17, 811 04 Bratislava, 2014

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava.
Prechod na kontakty KPU

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

TEXTOVÉ ČASTI:
PZ Bratislava-Rusovce - Zásady ochrany (PDF, 4204 kB)
PZ Bratislava-Rusovce - Záverečné ustanovenia (PDF, 472 kB)

MAPY:
Výkres č. 1 - Hranice pamiatkovej zóny (PDF, 888 kB)
Výkres č. 2 - Zásady ochrany (PDF, 4144 kB)
Výkres č. 3 - Urbanistický vývoj kastela Gerulata (PDF, 6981 kB)

FOTOGRAFICKÉ PRÍLOHY:
PZ Bratislava-Rusovce - Fotodokumentácia (PDF, 2449 kB)

Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti