Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Zásady ochrany PZ Beckov

zverejnené: 1. mája 2013
aktualizované: 15. júla 2014

Pamiatková zóna Beckov
Zásady ochrany, obnovy a prezentácie hodnôt územia

Riaditeľka krajského pamiatkového úradu Trenčín: PhDr. Eva Gazdíková
Spracovali: Ing. arch. Lívia Reháková, PhDr. Eva Gazdíková, Ing. arch. Jozef Múdry, Mgr. Daniela Nipčová - archeológia, PhDr. Alžbeta Podobová, Ivan Radimák - fotodokumentácia,
Spolupráca: Mgr. Natália Foltinovičová - zeleň
© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD TRENČÍN, Hviezdoslavova 1, 91101 Trenčín, 2010

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy)
má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Trenčín, Hviezdoslavova 1, 91101 Trenčín.
Prechod na kontakty KPU

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

TEXTOVÉ ČASTI:
PZ Beckov - Zásady ochrany, obnovy a prezentácie hodnôt územia
(PDF, 840 kB)
PZ Beckov - Záverečné ustanovenia (PDF, 172 kB)

MAPY:
Výkres č. 1 - Zásady ochrany pamiatkového územia (PDF, 2081 kB)
Výkres č. 2 - Etapy a rozbory urbanistického a stavebného vývoja (
PDF, 2246 kB)
Výkres č. 3 - Rozbory pamiatkových hodnôt objektov a priestorov územia
(PDF, 1912 kB)
Výkres č. 4 - Slohová analýza objektov na území PZ Beckov (PDF, 1997 kB)
Výkres č. 5 - Stavebno-technický stav objektov (PDF, 1774 kB)

FOTOGRAFICKÉ PRÍLOHY:
PZ Beckov - Fotodokumentácia (PDF, 5596 kB)

PRÍLOHY:
PZ Beckov - Prílohy (PDF, 1054 kB)

Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti