Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Zásady ochrany PZ Bátovce

zverejnené: 6. októbra 2013
aktualizované: 15. júla 2014

Pamiatková zóna Bátovce
Zásady ochrany pamiatkového územia

Riaditeľka krajského pamiatkového úradu Nitra:
Ing. Anna Valeková
© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD
NITRA, Námestie Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Nitra, Námestie Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra.
Prechod na kontakty KPU

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

TEXTOVÉ ČASTI:
PZ Bátovce - Zásady ochrany pamiatkového územia
(PDF, 283 kB)
PZ Bátovce - Záverečné ustanovenia (PDF, 192 kB)

MAPY:
PZ Bátovce (PDF, 8693 kB)

FOTOGRAFICKÉ PRÍLOHY:
PZ Bátovce - Zoznam fotografických príloh (PDF, 73 kB)
PZ Bátovce - Fotodokumentácia (PDF, 3324 kB)

Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti