Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Zásady ochrany PZ Babiná

zverejnené: 31. júla 2017
aktualizované: 3. augusta 2017

Pamiatková zóna Babiná - Zásady ochrany pamiatkového územia

Riaditeľka krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica: Ing. arch. Zuzana Klasová
Hlavná riešiteľka:
Ing. arch. Anna Hojčková
Spoluriešitelia: Ing. Anna Faturová, Ing. arch. Mária Flórová, Mgr. Martin Miňo

© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA, Lazovná č. 8, 974 01 Banská Bystrica, 2015

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy).  Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Banská Bystrica, Lazovná č. 8, 974 01 Banská Bystrica.

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.
 


TEXTOVÁ ČASŤ:
PZ Babiná - Zásady ochrany pamiatkového územia (PDF, 9153 kB)
PZ Babiná - Záverečné ustanovenia (PDF, 94 kB)


MAPY:
Výkres č. 1 - Historická mapa (PDF, 2018 kB)
Výkres č. 2 - Právny stav (PDF, 736 kB)
Výkres č. 3 - Širšie vzťahy (PDF, 670 kB)
Výkres č. 4 - Rozbor pamiatkových hodnôt (PDF, 1275 kB)
Výkres č. 5 - Zásady ochrany PZ (PDF, 1239 kB)

Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti