Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Zásady ochrany PR Veľké Leváre - Habánsky dvor

zverejnené: 26. septembra 2012
aktualizované: 18. novembra 2014

Pamiatková rezervácia Veľké Leváre – Habánsky Dvor
Aktualizované zásady ochrany pamiatkového územia a urbanisticko-historický výskum

Riaditeľ krajského pamiatkového úradu Bratislava: PhDr. Peter Jurkovič
Spracovatelia: PhDr. Peter Jurkovič - hlavný koordinátor, PhDr. Gabriela Habáňová - hlavný spracovateľ, Ing. Veronika Vagenknechtová - spracovateľ, PhDr. Peter Baxa - spracovateľ, Ing. Elena Kollárová - grafické práce
© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD BRATISLAVA, Leškova 17, 811 04 Bratislava, 2005-2006

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy)
má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava.
Prechod na kontakty KPU

PDF súbory sa otvárajú do nového okna. 

TEXTOVÉ ČASTI:
PR Veľké Leváre – Habánsky Dvor - Aktualizované zásady ochrany pamiatkového územia a urbanisticko-historický výskum (PDF, 677 kB)
PR Veľké Leváre - Habánsky Dvor - Záverečné ustanovenia (PDF, 1094 kB)

MAPOVÉ PRÍLOHY:
Zoznam mapových príloh (PDF, 255 kB)
Mapová príloha č. 1 (PDF, 530 kB)
Mapová príloha č. 2 (PDF, 554 kB)
Mapová príloha č. 3 (PDF, 220 kB)
Mapová príloha č. 4 (PDF, 1006 kB)
Mapová príloha č. 5 (PDF, 918 kB)
Mapová príloha č. 6 (PDF, 1131 kB)
Mapová príloha č. 7 (PDF, 1062 kB)
Mapová príloha č. 8 (PDF, 516 kB)

VÝKRESY
ZÁSADY OCHRANY ZELENE PAMIATKOVÉHO ÚZEMIA:
Zoznam výkresov (PDF, 132 kB)
Výkres č. 1 - Etapy a rozbor urbanistického a stavebného vývoja historického sídla (PDF, 9362 kB)
Výkres č. 2a - Rozbor pamiatkových hodnôt objektov a priestorov územia (PDF, 6130 kB)
Výkres č. 2b - Rozbor pamiatkových hodnôt zelene (PDF, 5930 kB)
Výkres č. 3 - Slohová analýza objektov (PDF, 5866 kB)
Výkres č. 4 - Stavebno-technický stav objektov (PDF, 5574 kB)
Výkres č. 5 - Širšie vzťahy (PDF, 1272 kB)
Výkres č. 6a - Zásady ochrany pamiatkového územia (PDF, 6183 kB)
Výkres č. 6b - Zásady ochrany zelene pamiatkového územia (PDF, 6027 kB)
Legenda k výkresu 6 b „ Zásady ochrany zelene pamiatkového územia“ (PDF, 51 kB)
Výkres č. 7 - Vymedzenie pamiatkového územia (PDF, 5637 kB)

FOTODOKUMENTÁCIA:
PR Veľké Leváre - Habánsky dvor - Zoznam fotodokumentácie (PDF, 89 kB)
PR Veľké Leváre - Habánsky dvor - Fotodokumentácia (PDF, 10992 kB)

Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti