Preskočiť menu
Slovensky
English

Grafická verzia

Hlavné menu

Zásady ochrany PR Spišská Sobota

zverejnené: 24. augusta 2012
aktualizované: 3. novembra 2014

Pamiatková rezervácia Spišská Sobota
Aktualizácia zásad ochrany, obnovy a prezentácie hodnôt územia

Riaditeľka krajského pamiatkového úradu Prešov:
Ing. Eva Semanová
Spracovatelia: Ing. Iveta Lačná, Ing. Eva Semanová, Dr. Gabriel Lukáč, Bc. Alena Olekšáková
Spolupráca: Ing. arch. Daniela Maximová
© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD PREŠOV, Hlavná 115, 080 01 Prešov, 2006

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) 
má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov.
Prechod na kontakty KPU

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

TEXTOVÉ ČASTI:
PR Spišská Sobota - Aktualizácia zásad ochrany, obnovy a prezentácie hodnôt územia
(PDF, 587 kB)
PR Spišská Sobota - Záverečné ustanovenia (PDF, 169 kB)   

MAPY:
Výkres č. 1 - Zásady ochrany pamiatkového územia (PDF, 751 kB)
Výkres č. 2 - Historická mapa (PDF, 280 kB)
Výkres č. 3 - Širšie vzťahy (PDF, 959 kB)

FOTOGRAFICKÉ PRÍLOHY:
PR Spišská Sobota - Fotodokumentácia (PDF, 1851 kB)

PRÍLOHY:
PR Spišská Sobota - Evidenčné listy (PDF, 4054 kB)

Tiráž
© 2012, Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava, tel.: 02/20464111, centrálna e-mail adresa: podatelna@pamiatky.gov.sk
Pridať do obľúbených  |  Správca obsahu  |  Technická podpora  |  Právne informácie  |  RSS  |  RSS UT  |  O web sídle  |  Vyhlásenie o prístupnosti